ÅRSMØTE I STEINKJER OK 29. FEBRUAR

Årsmøte avholdes mandag 29. februar kl. 19.30 - 21.00

Sted:  Midtre Klubbhus på skistadion - (NB bytte av sted fra tidligere innkalling)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet sendes styret ved leder innen 15. februar.

 

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 til å skrive under protokollen

4. Årsmeldinger

5. Regnskap for 2015

6. Innkomne forslag

7. Budsjett for 2016

8. Valg

 

VEL MØTT!

 

 

X
X
X
X

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: