ÅRSMØTE I STEINKJER O-KLUBB 23. FEBRUAR

Årsmøte avholdes mandag 23. februar kl. 19.30 - 20.30.
Sted: Skiskytterhuset på Steinkjer skistadion (ved skiskytterstadion)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet sendes styret ved leder innen 12. februar.

Saksliste:
1 Åpning
2 Godkjenning av innkalling og sakliste.
3 Valg av ordstyrer, sekretær, 2 til å skrive under møteboka.
4 Årsmeldinger 2014.
5 Regnskap 2014.
6 Innkomne forslag.
7 Budsjett 2015.
8 Valg.

VEL MØTT !

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: