ÅRSMØTE I STEINKJER O-KLUBB 27. FEBRUAR

Årsmøte avholdes torsdag 27. februar kl. 19.30 - 21.00.
Sted: Skiskytterhuset på Steinkjer skistadion (ved skiskytterstadion)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet sendes styret ved leder innen 13. februar.
Utkast til handlingsplan for 2014 fremlegges på årsmøtet og behandles under sak 6.

Saksliste:
1 Åpning
2 Godkjenning av innkalling og sakliste.
3 Valg av ordstyrer, sekretær, 2 til å skrive under møteboka.
4 Årsmeldinger 2013.
5 Regnskap 2013.
6 Innkomne forslag.
7 Budsjett 2014.
8 Valg.

VEL MØTT !

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: