ÅRSMØTE I STEINKJER O-KLUBB 27. FEBRUAR

Årsmøte avholdes onsdag 27. februar kl. 20.00 - 21.30.
Sted: Skiskytterhuset på Steinkjer skistadion (ved skiskytterstadion)

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet sendes styret ved leder innen 13. februar.
Utkast til handlingsplan for 2013 fremlegges på årsmøtet og behandles under sak 6.

Saksliste:
1Åpning
2Godkjenning av innkalling og sakliste.
3Valg av ordstyrer, sekretær, 2 til å skrive under møteboka.
4Årsmeldinger 2012.
5Regnskap 2012.
6Innkomne forslag.
7Budsjett 2013.
8Valg.

VEL MØTT !

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: