ÅRSMØTE 22. MARS kl. 19.00

Sted: Statsskogs lokaler

Saker:
1.Godkjenne innkalling og sakliste
2.Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å skrive under protokollen.
3.Årsmeldinger
4.Regnskap
5.Budsjett
6.Behandle innkomne forslag og saker
7.Fastsette medlemskontingenten
8.Valg

Det blir enkel servering

Vel møtt!
Styret

- Innkomne saker må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: