Toppbilde

Arrangørmal

Denne siden inneholder informasjon om arbeidsfordeling på våre arrangement

Arbeidsfordeling

Oppgave Løps-leder Kart/ løyper Arena Sekr-eteriat Premier Kafet-eria Kommentar
Bestem og avtal bruk av arena x            
Lage innbydelse x           Legges på klubb og krets sine hjemmesider og sendes klubber i NTOK
Avtale med presse x            
Legge løyper, sette ut poster, preparere kart   x          
Rigge arena     x       Snitsling, målområde, salgs- og tidtakertelt, oppslagstavle
Lage do     x       Merke til do, dopapir
Plass for saftutdeling     x        
Parkering     x        
Lage lagspose       x     Innhold: Startliste, backuplapper, PM, startnummer
Rigge og avvikle start       x     Få kart fra løypelegger, lage løse postbeskrivelser, startklokke
Tidtaking (EMIT inkl. utstyr)       x     PC'er, målklokke
Løse strekktidlister til løperne       x     Få mal fra løypelegger, kopier riktig antall
Påmelding palisoft       x     Definer klasser og løyper i samråd med løypelegger
Resultatservice på løpet og hjemmeside etterpå       x     Henges opp hver 1/2 time
Speaker       x      
Kjøpe inn premier         x   Undersøk hva som finnes fra tidligere løp
Premieutdeling         x    
Saftutdeling til løperne           x Kjøpe saft og krus, ha med vann og serveringskanner
Skaffe alt som skal selges           x Kaker, kaffe, brus
Utstyr til kafeteria           x  
Vekslepenger           x NB også til parkering
Vakt vei  x            
Småtroll  x            
               
               
Alle har ansvar for at eget utstyr, sjekk at utstyr klubben kjøper inn finnes (kartposer, backuplapper….)              

Printing av kart

For å få pene utskrifter med viktige kartdata og logoer på kartet benyttes det flere filer som legges i lag oppå hverandre ved å bruke bakgrunnsbilde i O-CAD.

Lag 1 (øverst) - løypefil. Ny fil for banlägging i O-CAD. Må ha samme målestokk som kartfila. Her utføres løypeleggingen.

Lag 2 (bakgrunnsbilde i lag 1) - løpsinfo. Ny O-CAD fil. Her legges alltid kartets navn, målestokk og ekvidistanse. Andre opplysninger om ønskelig.

Lag 3 (bakgrunnsbilder i lag 2)

  • Logoer (alle format som aksepteres som bakgrunnsbilde er ok)
  • Ramme (ferdiglagd O-CAD fil som er et hvitt lag, i dette laget klippes det hull for å få fram den del av kartet som ligger som bakgrunnsbilde som man ønsker å vise på utskriften). Det må settes av et hvitt felt til postbeskrivelse.

Lag 4 (bakgrunnsbilde til ramme (1 av lag 3 filene) - kartet. Her benyttes den oppdaterte kartfila.

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 16/8-2011

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook:

 Hovedsponsor: 

 

 

 

Samarbeidspartner: 

 

 

 

Påmelding til løp: 

 

 

Ti På Topp: