Om Oss

Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem.
"Louis Armstrong"

Historie

Skotselv Musikkorps ble dannet 11/11 -1889 under navnet ”Skotselv arbeiderforenings musikkorps”. Dette var ment å være et fritidstilbud til medlemmer i fagforeningen ved Skotselv cellulosefabrikk. Senere skiftet korpset navn til "Skotselvmusikken Fagforeningskorps". Opp gjennom årens løp viste det seg at musikantgrunnlaget fra fagforeningen ble for snevert, og i begynnelsen av 30-årene begynte korpset å ta inn musikanter fra skoler, andre yrkesgrupper og bedrifter. I 1932 skiftet derfor også korpset navn til det nåværende ”Skotselv Musikkorps”.

Skotselv Cellulose hadde intet ansvar for driften eller økonomien til korpset, men støttet opp i form av øvingslokale. Korpset hadde dessuten plikt til å spille når medlemmer av arbeiderforeningen skulle bli begravet. Medlemstallet på stiftelses-tidspunktet var ca. 7. Det ble snart klart at skulle dette korpset vokse måtte man generere større inntekter da uniformer og instrumenter krevde sitt. Korpset arrangerte flere konserter og arrangement, som alltid har vært den viktigste inntektskilden i korpset. Dessuten har korpset vært preget av frivillig arbeid, og dugnadsinnsats.

Skotselv Musikkorps meldte seg inn i "Buskerud Musikkforbund" på begynnelsen av 30-tallet. I 1950 meldte de seg inn i "Vestfold og Buskerud Musikkforbund", som senere har skiftet navn til "Norges Muskikkorps Forbund".

Korpsets kjennemerke, de blå jakkene ble anskaffet første gang i 1963.
Siste gang vi byttet uniform var i 2012, og de består nå av: hvit skjorte, sort bukse, sort slips og blå jakke.

Medlemmer

Korpset består i dag av ca. 12 aktive medlemmer rekruttert fra Skotselvregionen/Øvre Eiker.
Mange av medlemmene spiller på "flere strenger" og deltar i andre musikkfora, for eksempel revygruppe, kor, Skotselv Skolekorps o.l. Det sosiale miljøet i korpset er meget godt.

Korpsets profil

Vi er et korps med et bredt spekter av musikk, og opptrer med løssluppenhet og uhøytidelighet når det passer. Vi har konserter av alle typer; barnekonsert med kulturinnslag, kirkekonsert, og flere små konserter spredt utover året.
Vi har vanligvis en større konsert i desember. Dette er en førjulskonsert med mer seriøs musikk, i Bakke Kirke. Det neste er en barnekonsert i april/mai, hvor barn fra barnehagene og 1. trinn ved skolen blir invitert. Her er det lagt vekt på musikkonkurranse for barna, med spilling av kjente barnesanger. Utover våren har vi i tillegg til deltagelse i den offisielle 17. mai-feiringen, en rekke spillinger utendørs, og sesongen avsluttes som regel med konsert under Hokksunddagene.

Besetning

Korpset har brass besetning, det vil si at vi kun har messinginstrumenter i tillegg til slagverk. Med denne bestningen, er vi brukbart godt besatt i alle instrumentgrupper. Likevel har vi som målsetting å få flere medlemmer innenfor alle instrumentgrupper. Vi er interessert i de som nylig har spilt i skolekorps eller i et annet voksenkorps, men vi er også interessert i de som av forskjellige årsaker ikke har spilt på en stund, men som har lyst til å delta i et korpsmiljø igjen.

Instrumenter

Korpset har noen instrumenter i instrumentparken, men arbeider kontinuerlig med å få nye. Noen av korpsets medlemmer spiller på egne instrumenter, men korpset kan fremskaffe et instrument for de som evt. har behov for det. Dersom noen ønsker å kjøpe eget instrument, kan korpset som regel gi et lån til dette.

Økonomi

Korpset har alltid vært et korps preget av frivillig arbeid. Korpset er et bygdekoprs, og har dessverre ikke samme mulighet som bykorpsene til å skaffe sponsorer. Men korpset er stadig ute etter nye inntektskilder, og en av disse har blitt loddsalg.
Dessuten har korpset noen inntekter fra Grasrotandelen, og musikkforbundene.

 Del denne siden på Facebook: