Påmelding til Fotball-lek 2014

Bilde
Vi setter nå i gang med fotball-lek for alle gutter og jenter født i 2008 etter skolestart til høsten. Barna vil delta i seriespill først fra neste sesong (dvs. fra april/mai 2015). Høsten og vinteren før seriestart benyttes kun til fotball-lek/trening. Fotball-lek foregår 1 gang/uke.

En forutsetning for at lagene skal kunne komme i gang er at noen foreldre er villig til å påta seg verv som trenere, lagledere, trøste & plaster, hjelper ved aktiviteter m.m. Vi har en oppgave for deg!

Det kreves ingen spesiell kompetanse for å påta seg disse vervene, men som trener er det selvfølgelig en fordel å ha noe kjennskap til barneidrett og fotball. Lagledervervet er noe de aller fleste foreldre kan klare, dette er stort sett en administrativ rolle. Klubben tilbyr aktivitetslederkurs (4 x 4 timer) som arrangeres både høst og vinter

Gruppene vil nå i høst/vinter få tilbud om treningstid utendørs til å begynne med. Vi jobber med mulighet for trening inne når vinteren kommer, så dette kommer vi tilbake til. Treninger kommer i gang så snart trenere og lagledere er på plass – senest i beg. av september, men helst så snart som mulig, gjerne allerede rett etter sommerferien.

Denne årsklassen betaler kun medlemskontingent for 2014 i Siggerud IL, ikke treningsavgift for fotballen. Medlemskontingenten er på kr. 150,-. Fra neste år vil det også påløpe treningsavgift. Endelig sum er ikke fastsatt, men treningsavgift. For denne årsklassen er i år kr. 1000,-.

Meld inn ditt barn til Fotball-lek under. Her kan du også melde deg opp som trener, lagleder eller hjelper.

Velkommen til SIggerud Fotball

OBS: 1 person pr oppføring, skjemaet må fylles ut på nytt for hver person.

Husk å fylle ut feltet "Epost" slik at det automatisk sendes en bekreftelse/tilbakemelding pr epost!

Dersom du fører opp en annen person enn deg selv, før da opp din egen epostadresse i epost-feltet, slik at du selv mottar bekreftelse. Dette kan være nyttig dersom du administerer påmelding for flere personer, og alle tilbakemeldinger skal gå gjennom deg.

Jeg vil være med på Fotball-lek 2014Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon:
Epost:
Barnets fornavn og mellomnavn:
Barnets etternavn:
Barnets fødelsedato ÅÅMMDD:
Foresatte kan bidra (Ja/Nei)
Frifelt for mer info til oss:
Velg:

Jeg er jente

Jeg er gutt

 Del denne siden på Facebook: