Foreldrevettregler

Foresatte, foreldre og besteforeldre
Gjennom barn og ungdoms deltakelse i fotball vil omtrent annenhver husstand ha et forhold til fotball, enten som deltaker, som tillitsvalgt eller som foreldre/foresatte. Denne frivillige innsatsen utgjør selve fundamentet norsk fotball bygger på og er avhengig av. Stor deltakelse fra foresatte, foreldre og besteforeldre vil i framtida være avgjørende for å kunne gi barn og unge et godt fotballtilbud.


Foreldrevettregler
Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening
- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

foreldrevettregler

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet


8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball
- ikke du

11. Vis respekt for andre
- ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 20/3-2009

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: