Kalender/årshjul over aktiviteter i klubbens regi

Oversikt over de arrangementene som Jarlsberg Swing - Vestfold Swingklubb arrangerer.

Årshjul i klubben vedtatt på årsmøtet

Trykk på vedlegget for å se årshjulet:

Last ned dokumentfil (186 kB) :
 Til kalender for Mars 2021

Mai 2021

Lørdag 29/5-2021 kl 16:00

Årsmøtet 2021 - Kun for klubbens medlemmer

29/5-21 kl 16:00 - kl 17:00

Styret har i kveld 31.01.2021 avholdt et digitalt styremøtet.
Styret har besluttet å avholde styremøtet 29.mai kl. 16.00, etter godkjenning fra NIF om utsettelse. 

Møtet vil bli avholdt, men hvordan vi velger å avholde møtet må avklares når det nærmer seg. Vi må ta stilling til hvordan dagens situasjonen er. I første omgang antar styret at vi velger å være ute, forran klubbhuset. Hvis dagens situsjon tilsier at vi kan oppholde oss inne og bruke lokalene vil vi gjøre dette. Hvis det for formodning ikke vil la seg gjennomføre å møtes på klubbhuset, vil styretmøtet foregå digitalt på TEAMS. Linken til digitalt møtet vil bli tilsendt på epost.

Påmelding til møtet sendes på mail til:

jarlsbergswingvsk@yahoo.com 

Påmelding starter: 1.mai  - Fristen for påmelding : 27.mai 


Innkommende saker til styret må være sendt inn før 15.mai 2021. 

 Del denne siden på Facebook: