Nærvangs kalender er Nærvangs AVTALEBOK.

Her kan du se hvilke arrangementer som er booket inn på Nærvang ... og følgelig også hvilke datoer som er ledige for bestilling/ reservering. Ta kontakt via "Kontakt/Send melding til nervang" eller på Nærvangs tlf.nr.: 995 04 600.

 Til kalender for September 2020

Februar 2019

Mandag 25/2-2019 kl 19:00

ÅRSMØTE - Nærvang SA - Kunngjøring - (Kaffestua)

25/2-19 kl 19:00 - kl 21:00

Styret har på forhånd gjort dette: Skriftlig innkalling er sendt alle andelshavere pr. e-post innen fristen 04.02. Offentlig kunngjøring har i samme tidsrom stått som oppslag på KIWI Næroset. Sakspapirer er sendt andelshaverne som vedlegg til e-post. Sakspapirer er lagt offentlig tilgjengelig på web-siden. Notis i RB, i spalten Ringsaker Rundt, lørdag 23.02. Alle voksne innbyggere i Fagernes krets har adgang til årsmøtet, på tilhørerplass. Årsmøtet kan vedta talerett for publikum.

 Del denne siden på Facebook: