Kalender

Aktivitetskalender for Hommelvik Juniorkorps

 Til kalender for Mars 2020

Februar 2020

Onsdag 26/2-2020 kl 18:15

Årsmøte i Bruket, Kjerraten

Alle medlemmer som har fylt 12 år har møte og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtedokumentasjon sendes ut på mail.

Sakliste:
1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av saksliste
4. Valg av møteledelse
5. Valg av møtesekretær og 2 personer til å skrive under protokollen
6. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
7. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent
8. Valg

 Del denne siden på Facebook: