Årsmøte avholdt 01.03.19

Til medlemmer i Strømmen Badmintonklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Strømmen Badmintonklubb

Styret viser til innkallt til årsmøte den 30.01.19.

Årsmøtet avholdes den 01.03.19 kl:18:30 på møterom- Slora idrettspark.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Foreta følgende valg:
 10. Leder og nestleder –
 11. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 12. Kasserer/Regnskapsfører/ Regnskapskyndig personer
 13. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget eller NIF/eller kretstingets møter og har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 14. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Idrettslagets årsberetning.
 • Regnskap med regnskapskyndiges beretning
 • Eventuelle forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling på neste års valgkomité

 

Med vennlig hilsen
styret  v/Strømmen Badmintonklubb


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse