Til løypelegger

Informasjon til alle som skal var løypelegger for klubbløp i Sauda

Diverse informasjon:

Klubbranking:
7 av 14 løp teller med i klubbrankingen. Løypeleggerene får ikke poeng, men får løpet registrert i klubbrankingen. Klubbmesterskapet og stafett teller ikke med i rankingen. Kun de som har betalt medlemskontingent blir regnet med i klubbrankingen. For trimmere gjelder samme regel.

For å bli premiert må en ha minimum 6 løp for voksne og 3 løp for barn i klubbrankingen. Løpsarrangører få godskrevet dette som et løp.


Løypelengder:
Ny løype : 1.0 -1,5 km - Normal eller stjerneorientering (2-3 løyper med 1-3 poster)

Kort løype : ca 2,0 km - løypa skal ha element av ny-postar. (Ta hensyn til uerfarne o-løparar). (C-løype)

Mellom løype: ca 3,0 km - tilbud til erfarne o-løpere. Nivå med flest mulige o-moment. Litt lettare enn Lang. (B-løype)

Lang løype : ca 4,5 km - tilbud til erfarne o-løpere. Nivå med flest mulige o-moment.

I kort-, mellom- og langløypa blir kartene utlevert i startøyeblikket. I Ny-løype kart ved påmelding. I Ny-løype kan inntil 3 løpere springe i lag, mens i de andre løypene starter løperene en og en.


Til løypeleggerene / medhjelpere:
1. Løypelegger tar kontakt med medhjelper og organiserer løpsarrangementet.
2. Løypelegger sender utkast til nybegynnerløype og kortløype til «barnas kontrollør»-gruppe: Jarle Solbakken (jarle.solbakken@statkraft.com), Lars Helge Løland (lhloland@hotmail.com) og Knut Ove Lien (knutove.lien@statkraft.com).

3. Løypeleggerene er ansvarlige for annonsering av løpet i Ryfylke. Annonse:
O-løp Statkraftcupen ?sted/kart? onsdag dd. måned
Fremmøte ?Sted/parkering? kl 17.30 ?? minutter å gå til start

4. Frammøte på løp er kl. 17.30. Det skal trekkes startrekkefølge ca kl 17.50.

5. Kart og poser hentes på Lyngmyr.

6. Resultatlister med brikkenummer og postbeskrivelser (koder) skal leverest til Peter Dirksen snarest etter løpet. dirk.tuk@haugnett.no.

7. Deltakerene skal registreres i den klasse de starter i, uansett om de fullfører løpet eller
bryter/diskes. I Ryfylke skal disse registreres med DNF eller DSQ.

8. Startkontingent/leie for brikke mottas og kvitteres for på liste i pengeskrin som ligger i utstyrsbag. 9. Nøkler, poster og utstyr leveres til neste løypelegger på lista.

10. Løpsarrangøren har ansvar for innlegg i Ryfylke etter sitt løp. Legg gjerne ved et bilde! Nybegynnerløype settes opp urangert. Send kopi til Lars Helge Løland; lhloland@hotmail.com

11. Passer ikke den oppsatte dag, kan en bytte innbyrdes.

12. Løypeleggerene må ta hensyn til terrenget og avpasse løypelengdene etter dette. Fastsatte løypelengder skal ikke overskridest. I tungt terreng bør ein vurdere å legge løypene kortere enn nedre fastsatte løypelengde. NB! HUSK AT NYBEGYNNERLØYPENE OG KORTLØYPE ALDRI KAN BLI FOR LETTE!

13. Premiering til nybegynnere i hvert løp (t.o.m 13 år) ? Ansv: Yolanda Dirksen.

14. Ved feil lagt post eller feil kode trekkes strekktiden for strekket før og etter fra sluttiden og gir gjeldende resultat. Intrer ved fremlagt muntlig klage. Jury: «barnas kontrollør»-gruppe.
 Denne siden ble sist oppdatert 23/3-2016

 Del denne siden på Facebook: