Info fra styret

Diverse info fra styret i sandnesavdelingen. Møtereferater, vedtekter, ting og tang som kan være kjekt å vite.

Styret + turansvsarlige

 
 Verv Navn Telefon Mobil
 Formann Bjørn Johansen  481 97 425 
 Nestformann / turansvarlig Rune Lutsi  950 81 877
 Styremedlem / kasserer Bjørn Høines  
 Styremedlem Alf-Magne Gudbrandsen
  905 83 657
 Styremedlem Geir Vinnes  454 91 484
    
 Webansvarlig Steinar Tjessem  950 46 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonliste turledere: 

 Jarluf
 934 55 608
 Rune L 950 81 877
 Helge 478 83 597
 Sigbjørn 909 76 515
 Geir 948 55 914
 Bjørnar 932 68 960 
 Rune E 996 25 189
 Jonas 911 85 068
 Inge 988 01 173
 Kristian 941 79 146
 Lars 930 06 058
  
  
 Bjørn Ove 481 38 522
 Terje 901 65 042

 

 Del denne siden på Facebook: