Info fra styret

Diverse info fra styret i sandnesavdelingen. Møtereferater, vedtekter, ting og tang som kan være kjekt å vite.

Styret + turansvsarlige 2019

 
 Verv  Navn  Telefon  Mobil
 Formann?  Bjørnar Høyland     
 Nestformann / turansvarlig?  Anders Sømme    
 Styremedlem / kasserer?  Kenneth Reiersen    
 Styremedlem  
   
 Styremedlem  Geir Vinnes    454 91 484
       
 Webansvarlig  Steinar Tjessem    950 46 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonliste turledere: 

 Jarluf
 934 55 608
 Rune L  950 81 877
 Helge  478 83 597
 Sigbjørn  909 76 515
 Geir  948 55 914
 Bjørnar  932 68 960 
 Rune E  996 25 189
 Jonas  911 85 068
 Inge  988 01 173
 Kristian  941 79 146
 Lars  930 06 058
   
   
 Bjørn Ove  481 38 522
 Terje  901 65 042

 

 Del denne siden på Facebook: