Møtereferater

Diverse møtereferater fra Sandnes Tempoklubb. Denne siden er tilgjengelig for alle . Her legges referater fra medlemsmøter, årsmøter og andre møter, som har interesse for medlemmene.

Årsmøte 18.02.2019

Et lite referat:

 1. Bilmuseet på Særheim ønsker at vi avholder møtene hos dem. Her kan vi evt få en krok til utstilling osv. Dette er opp til det nye styret å ta stilling til.
 2. Bjørn, Bjørn, Rune og Alf Magne trer ut av styret.
 3. Geir Sandnes har laget en egen treffkomite som har ansvaret for Jonastreffet.
 4. Økonomien er bra, vi har kjøpt inn flere telt til bruk for Jonastreffet, vi vurderer også å leie ut disse teltene. Vi vil ha ha egne dedikerte medlemmer som frakter ut og setter opp disse teltene, for at de ikke skal bli ødelagte.
 5. Det står noe over kr 50 000 på bok på nåværende tidspunkt.
 6. Ang. nytt styre, se Klubbinfo -> Styret

Årsmøte i Sandnes Tempoklubb 22.02.16

Bønki åpnet møtet med å framlegge regnskapet. Klubben har forholdsmessig god økonomi, ca 69 000 på bok. Bra resultat fra Jonastreffet i fjor.

Han informerte videre om hva pengene har blitt blitt brukt til, bl.a. bra verktøy ifbm juleutlodning og flytting av container.

Regnskapet og styret ble klappet inn av medlemmene.

Styret er nå som følger:

Verv

Navn

Mobil

 Formann

 

 

 Styremedlem

 Alf-Magne Gudbrandsen

 

 Styremedlem / turansvarlig

 Rune Lutsi

 950 81 877

 Styremedlem / kasserer

 Rolf Egil Grødeland

 948 40 160

 Styremedlem

 Kristian Thorkildsen

 941 79 146

 Styremedlem / næringsansvarlig

 Bjørn Johansen

 481 97 425

 Webansvarlig (ikke med i styret)

 Steinar Tjessem  950 46 106

 

Årsmøte i Sandnes Tempoklubb 16.02.15

Bønki åpnet møtet med å framlegge regnskapet. Klubben har forholdsmessig god økonomi, ca 60 000 på bok. Bra resultat fra Jonastreffet i fjor.

Informerte videre om Per Nygård, som ikke kan være med i styret lenger, pga syk kone. Rune Lutsi går inn i styret i stedet for Per.

Resten av styret tok gjenvalg, Da er styret som følger:

Verv

Navn

Mobil

Formann

Bjørn Kåre Høyland

995 54 410

Styremedlem / webansvarlig

Steinar Tjessem

950 46 106

Styremedlem / kasserer

Rolf Egil Grødeland

948 40 160

Styremedlem

Geir Åreskjold

975 58 987

Styremedlem / næringsansvarlig

Bjørn Johansen

481 97 425

Styremedlem / turansvarlig

Rune Lutsi

 

Regnskapet og styret ble klappet inn av medlemmene.

Bønki informerte videre om turer og aktiviteter som er gjennomført i klubbens regi i 2014:

 • En menge onsdagsturer, noterte ikke antallet.

 • Veimuseet.

 • Lindesnes-treffet.

 • 1. mai

 • Jonastreffet

 • Tur til Rune Lutsi

 • Utstilling Hegrehallen

 • 10 møte i klubblokalet

Ingen var interessert i en ny tur til Ubostad i fjor.

 

Geir Sandnes informerte om det kommende Jubileumstreffet i Dalen:

Det finnes ikke noen flere innendørs overnattingsmuligeter å oppdrive, ALT er opptatt. Hotell, hytter, gjestehus, alt er utleid.

Det bør forøvrig være plass til telt på campingplassen.

Geir informerte videre om at det begynner å bli lite motordeler til motorsyklene å få tak i, og om det eventuelt kunne være en ide og gå til en produsent og få laget nye deler.

Det ble en lengre diskusjon ang dette mhp. hvem, hva, hvor, pris osv.

Dersom dette skal bli aktuelt må klubben gå inn med startkapital, ingen enkelpersoner er villige til å ta dette på egen kappe.


25 februar kl 18:00 blir det delesalg i løa til Bønki og de. De må flytte fra Løa og må kvitte seg med noen deler.

 Del denne siden på Facebook: