Radioamatørenes Tekniske Forening

Medlemmenes egne sider. Skriv litt om deg selv.

Her kan medlemmer som ønsker det, opprette egne sider.

Kristian Ask


Les mer: ->> Kristian Ask /rtf/kriask.html

Nils Tornes


Les mer: ->> Nils Tornes /rtf/la6wka.html

Rasmus Vidvei


Les mer: ->> Rasmus Vidvei /rtf/la9sy.html

Gaute A. Larsen


Les mer: ->> Gaute A Larsen /rtf/la2bsa.html

Jan Erik Haaland


Les mer: ->> Jan Erik Haaland /rtf/la5voa.html
Kakeboksen