Velkommen til Radioamatørenes Tekniske Forening

Foreningen`s formål er
Å arbeide for amatør­radioens fremme.
Bygge ut repeatere og simplex stasjoner for å få ett lokalt nett i sør Rogaland.
Drifte Radioamatørenes Nødsamband i den hensikt å tre støttende til under en hvilken som helst samfunnskatastofe, eller der myndigheter og hjelpeorganisasjoner skulle ha behov for hjelp til effektivt samband under lignende forhold.
 
Styret i 2020 består av følgende amatører
Leder            LA9SY      Rasmus Vidvei
Nestleder      LA2PIA     Petter Sørensen
Regnskap      LA8WNA   Tor Arne Stangeland

Sekretær       LA1YTA    Geir Inge Johnsen
Styremedlem LA3PRA    Tore Johnsen
Varamedlem  LA2BSA     Gaute Larsen
 
Bli medlem og støtt RTF, 300 kr pr. år. Send en mail til Geir Inge Johnsen la2rtf@gmail.com og benytt kontonr. nedenfor og inkluder signaur, navn og adresse, e-postadresse så vil du også få tildelt passord til nettsiden.
 
Org. nr: 993 205745                                Postadresse: Radioamatørenes Tekniske Forrening
Konto nr: 3030.33.01905                                             Vakthusveien 20  
                                                                                  4158 Bru 
        Bankforbindelse                                                         
                                                                           

 Del denne siden på Facebook: