Velkommen til Rødfos MC Entusiaster

Bilde

Vårt motto er at å kjøre motorsykkel skal være en hyggelig hobby hvor mennesker med felles interesser kan treffes i et hyggelig miljø.

Klubben ble formelt stiftet på Badeland Gjestegård onsdag den 7 desember 2005 med 14 personer tilstede. Flere godt voksne MC interesserte med Øisten Enger i spissen hadde da hele våren og sommeren 2005 møttes på Badeland Gjestegård en dag i uken for å ta en kaffekopp og en prat for deretter å kjøre en tur. Det ble mange fine turer på onsdagskvelder i løpet av sesongen og antall deltagere varierte fra 3-4 til 10-12. Seks personer fra denne gjengen reiste også sommeren 2005 på en ukes motorsykkeltur på vestlandet.

Samholdet var så bra at det ble bestemt at de skulle fortsette å møtes en kveld i måneden utover vinteren for å ta en pizza og snakke litt MC.

Grunnen til at det ble bestemt å stifte en klubb var at det ble behov for å sette ting litt i system etter hvert som antall deltagere økte. Det første som ble bestemt var å lage en terminliste for 2006 samt at det skulle opprettes en egen nettside for å kunne distribuere informasjon på en enkel måte.

Etter en del diskusjon og mange gode forslag ble så navnet på klubben bestemt,

"RØDFOS MC ENTUSIASTER".

Navnet "RØDFOS" er ett gammelt stedsnavn på Raufoss som ble brukt frem til ca. 1900 tallet.

Håpet var at flere MC interesserte vil tilslutte seg etter hvert som klubben blir kjent i lokalmiljøet,

men vi ønsker ikke å bli oppfattet som en konkurrent til allerede etablerte klubber i distriktet.

Det skulle ikke være krav om medlemskap for å kunne delta på klubbens aktiviteter.

Det skulle forsøkes å unngå lotterier og dugnader.

Det ble jobbet frem en logo for klubben og det ble produsert T-shirts og klubb-merker som ble delfinansiert av våre samarbeidspartnere.

I løpet av vinteren 2006, 2007, 2008 og 2009 ble det arrangert flere temakvelder og mange nye ansikter har vært innom, og antall medlemmer har økt fra 14 i 2005 til 70 nå i 2016.

Det stilles ingen krav til sykkel, kjønn eller alder. Det eneste som kreves for å bli medlem er at du har en interesse for motorsykler og ønsker et samhold med andre MC interesserte, ta derfor en tur innom Badeland Gjestegård på en onsdag å bli med oss på en tur eller to, for å se om dette er noe for deg.

Ta i så fall kontakt med vår sekretær Asbjørn Jønsson.

Klubben er tilsluttet NMCU.

 Del denne siden på Facebook: