Årsmøteberetninger

Årsmøtereferat og Årsberetning 2012

Årsmøte i Rødfos MC Entusiaster 2012 Sted: Badeland Gjestegård Dato: 11. desember kl 18:00 Antall fremmøtte: 21 stk
1. Åpning Godkjenning av dagsorden: Godkjent Valg av årsmøteleder: Randi Myrvang Valgt Valg av årsmøtesekretær: Ståle Pedersen. Valgt 2. Årsberetning: Beretningen ble opplest i sin helhet av Asbjørn Jønsson (sekr.) Det var ingen kommentarer. (Se vedlegg) Beretningen ble enstemmig godkjent 3. Innkommende forslag: Forslag 1: Fra Styret. Det foreslås å overføre Kr. 3000.- fra driftskonto til turkonto. Dette for å ha en viss bakkupp når vi er på fellesturer, der det på forhånd er innbetalt for overnatting etc. for eksempel kan det sponses fergebilletter for deltakere. Summen overføres innen 08.05.13 Styrets innstilling: Årsmøte tiltrer forslaget. Årsmøtet vedtok styres innstilling 4. Regnskap: Regnskapet ble opplest i sin helhet av Asbjørn Jønsson (kasserer) Et spørsmål om NMCU kontingenten og kasserer redegjorde så alle forsto det. Regnskapet var revidert uten merknader Årsmøte tok regnskapet til etterretning 4. Valg. Styret (velges for 2 år) Leder: Randi Myrvang Ikke på valg Nestleder: Bjørnar Skårslette Valgt for 2 år Sekretær: Asbjørn Jønsson Valgt for 2 år Styremedlem: Jan Pedersen Ikke på valg Styremedlem: Atle Storsveen Valgt for 2 år Vara til styret: Oddleif Krokum Ikke på valg Turkomite (velges for 1 år) Geir Aspheim Svein G Myrvang Claus Nickelsen Svein Heimdal En representant fra styret som innkaller til det 1. møte Valgkomité (velges for 1 år) Per Olav Eggen Ståle Pedersen En representant fra styret som innkaller til det 1. møte Revisorer: (velges for 1 år) Svein Heimdal Brede Storsveen Alle valgene ble enstemmig godkjent. 5. Avslutting Styret fremhevet de 5 lengst kjørte siste sesong, og premierte de 3 lengste kjørte: 5. Svein Gunnar Myrvang 11400 km 4. Brede Storsveen 14000 km De 3. premierte: 3. Asbjørn Jønsson 15241 km 2. Jan Frode Simensen 18104 km 1. Oddleif Krokum 23000 km Referent: Ståle Pedersen Årsberetning 2012 For Rødfos MC Entusiaster Styrets sammensetning 2012, etter årsmøte 01.12.2011 Leder: Randi Myrvang Valgt for 2 år Nestleder: Bjørnar Skårslette Valgt for 1 år Sekretær/Kasserer: Asbjørn Jønsson Valgt for 1 år 1. Styremedlem: Jan Pedersen Valgt for 2 år 2. styremedlem: Atle Storsveen Valgt for 1 år Varamedlem: Oddleif Krokum Valgt for 2 år Medlemmsutvikling: Antall registrerte medlemmer i 2005 = 14 Antall registrerte medlemmer i 2010 = 49 Antall registrerte medlemmer i 2006 = 30 Antall registrerte medlemmer i 2011 = 61 Antall registrerte medlemmer i 2007 = 36 Antall registrerte medlemmer i 2012 = 70 Antall registrerte medlemmer i 2008 = 42 Antall registrerte medlemmer i 2009 = 46 Antall registrerte medlemmer i NMCU i 2012 = 26 Aktivitet: Det er i perioden avholdt 4 styremøter. Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund og godkjent som ”Grasrotmottaker” og pr. 01.10.12. er 25 personer er registrert som spillere. Som regnskapet viser, gir dette oss en bra ekstrainntekt. Det ble i Mars måned opprettet en egen side på Facebook som er kun for medlemmer av klubben. Det er pr. 01.10.12, registrert 43 medlemmer på denne, og sia har fungert som ett bra informasjonsmedie. Sesongen åpnet med busstur til Go kart banen i Brummundal 24. februar, med påfølgende felles bespisning på Peppes på Gjøvik. Det ble arrangert Førstehjelpskurs i lokalene til Raufoss Beredskap 12.04. med 14 deltakere. ”Kjørekultur/sikker-kjøring” Temakveld ble avholdt 27.03. med Espen Hoel og Oddleif Krokum som foredragsholdere. 02.05. og 09.05 ble det i NMCU Oppland sin regi arrangert ”Kjøretreningskurs” på Go kart banen i Snertingdal og 9 av våre medlemmer deltok. Det ble før sesongstart inngått avtale med Valdres Gjestegård i Aurdal, hvor vi får 10% rabatt på servering, kanskje ikke al verden, men ved kjøp av tre middager er halve kontingenten inntjent. Turkomiteen laget terminliste for 16 onsdagsturer, 4 lørdag/søndagsturer og 4 helgeturer. Det er gjennomført 20 av de 24 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har variert mellom 4 og 55. En del andre fellesturer er tatt på sparket. Andre fellestur var 1. mai, hvor vi var invitert til Tools på Hamar på frokost. Ca. 55 medlemmer deltok, pluss en del ellers fra distriktet. Skal noen turer nevnes spesielt må det være turen til Kjetil Asak på Leirsund for å se hans Kawasaki samling, og turen til Nils Ingjerds Mopedmuseum i Nord Odal. I tillegg har alle fellesturer vært meget vellykket og gått uten uhell. Som regnskapet ellers viser har klubbet i perioden sponset følgende: Julebord avholdt på Badeland Gjestegård 03/12-11 Leie av Go kart banen i Brummundal. Førstehjelpskurs Kjøretreningskurs Innkjøp av T skjorter og Refleksvester Blomster og oppmerksomhete

Årsberetning 2011

Beretning
Styrets sammensetning 2011, etter ekstraordinært årsmøte 16.02.2011
Leder: Per Olav EggenValgt for 1 år
Nestleder: Randi Myrvang Valgt for 2 år
Sekretær/Kasserer: Asbjørn JønssonValgt for 2 år
1. Styremedlem: Jan PedersenValgt for 1 år
2. styremedlem: Turid Jamtli PedersenValgt for 1 år
Varamedlem: Bjørnar SkårsletteValgt for 2 år

Medlemmsutvikling:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-07 = 36
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-08 = 42
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-09 = 46
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-10 = 49
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-11 = 61

Aktivitet:
Det er i perioden avholdt 3 styremøter og et ekstraordinært årsmøte.
Årsak til det ekstraordinære årsmøte, var nestleder Roy Olav Olsens bortgang.
Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
og godkjent som ”Grasrotmottaker” og pr. 01.11.11. er 16 personer er registrert som spillere.
Som regnskapet viser, gir dette oss snart en ekstrainntekt på nivå med medlemskontingenten.
Sesongen åpnet med busstur til MC messa på Lillestrøm 12. mars,
med påfølgende felles bespisning på Peppes i Nittedal.
Ondag 23. mars var vi og NAF MC Mjøsa invitert til GMS for å høre foredrag, og se bilder fra Tormod Amlien´s tur verden rundt i 2009, på en 1937 mod. Nimbus.
Totale distansen ble omtrent 70 000 km. Det er flaks at syklene ikke var eldre enn 70 år gamle.
De kjørte fra Norge og via Sibir til Alaska. Deretter fulgte hele nord og sør Amerika,
før de tok båt til Sør Afrika og kjørte hjem via Afrika og Europa.
Det ble fra klubben i etterkant bevilget kr. 2000.- til Amlien og hans evt. nye prosjekter.
Turkomiteen laget terminliste for onsdagsturene, 4 søndagsturer og 5 helgeturer.
Det er gjennomført 21 av de 24 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har
variert mellom 5 og 40, en del andre fellesturer er tatt på sparket.
En av de første turene var 1. mai, hvor vi var invitert til Tools på Hamar på frokost.
Ca. 40 medlemmer deltok, pluss en del ellers fra distriktet.
Klubben sponset kjørekurs på Go kart banen i Snertingdal, Per Harald fra GMS og Oddleif var instruktører, dessverre var det ikke mer enn 7 medlemmer som deltok.
Klubben skulle også sponse deler av en kveld med Go kart kjøring i Brumunddal, men det viste seg at denne kvelden passet kun for 7 medlemmer og måtte avlyses.
Skal noen turer nevnes spesielt må det være maituren til Sverige med 13 deltagere, langhelgturen til vestlandet i juni med 12 deltagere, samt høstturen i august til vestlandet med 15 deltagere.

Antall registrerte medlemmer i NMCU i 2010 = 23

Som regnskapet ellers viser har klubbet i perioden sponset følgende:

Julebord avholdt på Badeland Gjestegård 12/12-09

Blomster og oppmerksomheter

Årsberetning 2010

Styrets sammensetning 2010, etter ekstraordinært årsmøte 16.02.2010
Leder: Per Olav EggenValgt for 2 år
Nestleder: Roy Olav Olsen Valgt for 1 år
Sekretær/Kasserer: Asbjørn JønssonValgt for 1 år
1. Styremedlem: Jan PedersenValgt for 2 år
2. styremedlem: Nils Morten JensenValgt for 1 år
Varamedlem: Randi MyrvangValgt for 1 år

Medlemmsutvikling:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-07 = 36
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-08 = 42
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-09 = 46
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-10 = 49

Aktivitet:
Det er i perioden avholdt 2 styremøter og et ekstraordinært årsmøte.
Årsak til det ekstraordinære årsmøte var behandling av vedtekter for klubben.
Klubben ble i mars registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund
og godkjent som ”Grasrotmottaker”
Sesongen åpnet med busstur til Løten på forestillingen en ”Akevisitt”
med påfølgende felles bespisning på Hamar.
Det ble etter bestilling fra det enkelte medlem innkjøpt fritidsjakker med
påtrykt logoen vår.
Turkomiteen laget terminliste for onsdagsturene, fem lørdagsturer og 3 helgeturer.
Det er gjennomført 20 av de 21 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har
variert mellom 5 og 22, en del andre fellesturer er tatt på sparket.
I tillegg til de vanlige klubbkveldene hver 14. dag i vinter hadde vi en temakveld i februar, hvor vi hadde besøk av Robert Bjørklund som er Trafikk koordinator ved Vestoppland Politidistrikt, han holdt ett foredrag om trafikksikkerhet.
Klubben hadde egen ”Stand” under nattåpent på Raufoss 11/6
Ca. 15 medlemmer stilt med sykkel samt at Motorspeed og GMS stilte med noen sykler, vi hadde også en liten spørrekonkurranse med premier gitt av Motorspeed og GMS
Skal noen turer nevnes spesielt må det vel være maituren til Hardanger med 19 deltagere, samt høstturen til Femundsenden og Røros med 9 deltagere.

Antall registrerte medlemmer i NMCU i 2010 = 23

Som regnskapet viser har klubbet i perioden sponset følgende:
Julebord avholdt på Badeland Gjestegård 12/12-09
Busstur til Løten på forestillingen en ”Akevisitt” 20/03-10
Innkjøp av fritidsjakker
Blomster og oppmerksomheter

Årsberetning 2009

Styrets sammensetning 2009:
Leder: Per Olav Eggen
Sekr: Asbjørn Jønsson
Styremedlem: Jan Pedersen
Styremedlem: Nils Morten Jensen
Varamedlem: Roy Olav Olsen

Medlemmer:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-07 = 36
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-08 = 42
Antall registrerte medlemmer pr. 01/11-09 = 46

Aktivitet:
Som vist så har vi hatt en jevn økning i medlemsantallet siden stiftelsesåret 2005, ( to medlemmer i avgang i 2009 )
Det er i perioden avholdt 2 styremøter.
Sesongen åpnet med fellestur til Lillestrøm på MC Messa, 17 deltakere.
Turkomiteen laget terminliste for onsdagsturene, tre lørdagsturer, tre søndagsturer, pinsetur og en vestlandstur.
Det er gjennomført 21 av de 23 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har variert mellom 3 og 29, en del andre fellesturer er tatt på sparket.
Styret og enkeltmedlemmer var i 2008 med og jobbet aktivt for å opprette egen NMCU avdeling i Oppland, og da dette var på plass i januar 2009 fikk vi to personer fra klubben vår en inn i styret.
I tillegg til de vanlige klubbkveldene hver 14. dag i vinter og vår er det avholdt en temakveld hvor vi hadde bildefremvisning og en kveld som Jon Ødegård viste film og kåserte om Route 66 som han var med på i 2008
I tillegg hadde vi besøk av Roy Nybakk fra NMCU Oppland som holdt et foredrag for oss. Han fortalte om det viktige arbeidet NMCU gjør for motorsykkel entusiastene i det ganske land, hans foredrag var interessant og skapte bra engasjement.
Sommer`n 2009 ble nesten som i 2007, regnet bort, allikevel har mange av entusiastene kjørt over 10.000 km.
Skal noen turer nevnes spesielt må det vel være pinseturen med strålende vær i fire dager og 24 deltagere, samt grillaften på Helgøya med 25 deltagere.

Antall registrerte medlemmer i NMCU i 2009 = 22

Årsberetning 2008

Beretning

Styrets sammensetning 2008:
Leder: Per Olav Eggen
Sekr: Asbjørn Jønsson
Styremedlem: Jan Pedersen
Styremedlem: Nils Morten Jensen
Varamedlem: Oddleif Krokum

Medlemmer:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-07 = 36
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-08 = 42

Aktivitet:
Det er i perioden avholdt 2 styremøter.
Det ble laget terminliste for onsdagsturene, to dagsturer og to helgeturer.
I tillegg til de vanlige klubbkveldene i vinter og vår er det avholdt
en temakveld hvor vi hadde bildefremvisning.
2008 sesongen begynte med klubbkveld på Badeland Gjestegård en gang pr. mnd. men det viste seg at interessen for disse var så stor at det etter hvert ble hver 14. dag.
16 medlemmer deltok på førstehjelpskurset som Hilmar Holtet fra Raufoss Beredskap holdt for oss den 12/3-08
Klubben har i løpet av perioden gått til anskaffelse av refleksvester.
Styret og enkeltmedlemmer har i 2008 jobbet aktivt for å opprette egen NMCU avdeling i Oppland, noe som nå ser ut til å være på plass.
Sommer`n 2008 ble noe bedre enn i 2007, så det er nok blitt noen kilometer mer på de fleste i år.
Det er gjennomført 20 av de 21 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har variert mellom 3 og 29
Skal noen turer nevnes spesielt må det vel være dagsturen over Valdresflya pinsaften, grillkvelden på Helgøya med 29 deltagere, helgeturene til Telemark i juli og til Vestlandet i september, samt ferieturen nedover Europa.
Antall registrerte medlemmer i NMCU i 2008 = 22

Årsberetning 2007

Beretning

Styrets sammensetning 2007:
Leder: Per Olav Eggen
Sekr: Asbjørn Jønsson
Styremedlem: Jan Pedersen
Styremedlem: Nils Morten Jensen
Varamedlem: Oddleif Krokum

Medlemmer:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30
Antall registrerte medlemmer pr. 01/12-07 = 36

Aktivitet:
Det er i perioden avholdt 5 styremøter.
Det ble laget terminliste for onsdagsturene og andre fellesturer.
I tillegg til de vanlige klubbkveldene i vinter og vår er det avholdt
en temakveld hvor Trygve Furuset fra Politiet snakket om alt fra ulykkesstatistikk til lasermåling, i tillegg har vi hatt en kveld med bildefremvisning.
2007 sesongen begynte med torsdagstreff på Badeland Gjestegård hver 14. dag, kanskje var dette litt for ofte, for oppslutningen var betraktelig lavere enn 2006 sesongen selv om vi var flere medlemmer.
Selv om mange vil lure på hvor sommer`n 2007 ble av, så har det nok blitt en del kilometer på de fleste av ”Entusiastene”
Det er gjennomført 17 av de 18 fellesturer som var terminfestet og deltagerantallet har variert mellom 3 og 44
Skal noen turer nevnes spesielt må det vel være 1. Mai turen rundt Mjøsa
med 44 deltagere og Grillkvelden på Helgøya med 21 deltagere.
Men det må samtidig stilles spørsmål om hvorfor enkelte av våre medlemmer på onsdag kjører seg en tur alene i stedet for å bli med på fellesturene våre.
NMCU hadde i nr. 4 i av MC bladet en liten reportasje om klubben vår.
Antall registrerte medlemmer i NMCU i 07 = 15

Årsberetning 2006

Styrets sammensetning:
Leder: Øisten Enger
Sekr: Asbjørn Jønsson
Styremedlem: Jan Pedersen
Styremedlem: Per Olav Eggen


Medlemmer:
Antall registrerte medlemmer pr. 7/12-05 = 14
Antall registrerte medlemmer pr. 11/12-06 = 30


Aktivitet:
Det er i perioden avholdt 3 styremøter.
Det første som ble gjort etter stiftelsesmøte 7/12-05 var å finne klubbnavn og utarbeide en logo, det ble deretter anskaffet T skjorter som GMS og Motorspeed var med og finansierte.
Det ble laget terminliste for onsdagsturene og andre fellesturer.
Det er laget egen hjemmeside for klubben.
Det er laget en info folder om klubben.
Klubben er i perioden innmeldt i NMCU ( Norsk Motorcykkel Union )
I tillegg til de vanlige klubbkveldene i vinter og vår er det avholdt
2 temakvelder, en kveld hos GMS hvor det ble snakket om generelt vedlikehold, en kveld hvor Oddleif snakket om felleskjøring, i tillegg har vi hatt 2 kvelder med film og bildefremvisning.
Det er kjørt 14 terminfestede turer i perioden, deltakerantallet har variert fra 4 til 17, i tillegg er det kjørt flere medlemmer som sammen har tatt seg en tur.
Det ble 02.12.06 avholdt julebord på Badeland Gjestegård med 19 deltager.
 Denne siden ble sist oppdatert 15/12-2012

 Del denne siden på Facebook: