Informasjon til valpelisten

Valpelisten er åpen for alle som avler grønlandshund. Men her er noen ønsker fra oss om informasjon du bør sende for å få kullet ditt med.

Hva vi må ha av informasjon:

-For foreldredyr født i Norge, Sverige, Danmark og Finland behøver vi kun hundenes registrerte navn og deres reg.nr. Resten finner vi selv på kennel klubbenes dogweb.

- Hvis valpene ikke kan registreres, er du fortsatt velkommen til å avertere her så lenge det kommer klart frem av annonsen at man kjøper en valp som ikke vil få papirer. Prisen på valpen bør settes deretter, dvs langt mindre enn veiledende valpepris.

- Vi vil tilføye på hvert kull om kombinasjonen oppfyller raseklubben i oppdretters hjemlands krav til avlsdyr.
Vi vil legge til tilsvarende kommentar om kullet ikke vil la seg registrere.

- Ringen averterer ingen hunder/valper for salg eller omplassering uten bilde av aktuell hund. Ønsker du at kullet ditt skal annonseres her, er bilder av foreldredyr en selvfølge. Husk at jo bedre ditt bilde er, dess større sjangs er det for at vekker en mulig valpekjøpers interesse.
Send gjerne inn bilder av valpene også.

- Opplys om når hunder er planlagt paret, er paret eller når ditt kull er født.

- Opplys om totalt antall fødte valper, hvor mange hanner og hvor mange tisper.

- Opplys om hvor mange som fortsatt er til salgs og holde oss hele tiden underrettet!

- Opplys om foreldyrs meritter:
1) Er hunden HD røntget og event resultat.
2) Er hunden utstilt, oppgi beste resultat
3) Er hunden løpsmerittert, oppgi beste resultat og event antall cert/godkjente dragprov.
4) Oppgi andre helseundersøkelser, som f.eks øyenlysning.

- Send en kort beskrivelse av foreldyrs temperament, eventuell høyde og vekt eller andre ting du ønsker å opplyse en event valpekjøper om.

- Send oss din addressen, e-mail og tlf, slik at en potensiell kjøper vil kunne komme i kontakt med deg.

Dette skal du sende til: ringenbilder@gmail.com

Information we need

- If your stud dogs are registrated in Norway, Sweden, Denmark or Finland, we only need the dogs pedigree name and reg.nr. Remaining information will be available to us in the Nordic Kennel Club's dogwebs.
For dogs born outside mentioned countries, please send us copy of the dogs pedigree to our e-mail ringenbilder@gmail.com

- If your litter don't fulfill the requirements to be registrated in your national kennel club, you are still welcome to advertize your litter here as long as you make it perfectly clear in your add that the litter will be without official papers.
The prize for a purebred puppy without papers should be a thereafter, a lot less than the national breed club's recommended prize.

- We will add a comment if your litter fulfills the requirements of the breedclub in your homecountry. We will also add a comment if the litter can't be registrated.

- The Ring do not advertize puppies for sale or dogs for adoption without picture of the actual dog. If you want your litter advertized here, you have to send pictures of the litter's parents. Remember that good pictures of your studdogs might cause interest in your litter from possible buyers.
We appreciate pictures of the puppies as well.

- Please inform us of when you are planning to mate your female, when you have mated your female(exact dates) and when your litter is born.

- Please inform us about the total amount of puppies born, how many males and how many females.

- Please inform us of which/how many puppies are for sale, and keep us posted!

- Stud dogs' awards:
1) If any, please inform us if your dogs is checked for HD(Hipdysplasia) and the result of this exam.
2) If any, please tell us the stud dogs' highest awards in dogsshows.
3) If any, please inform us of your stud dogs' highest accievements in races.
4) If any, please inform us of other completed health exams, like eye certificat etc.

- Please write a few sentences describing your studdogs temperament, height and weight, or any other details you like to inform a possible buyer off.

- Please write down your address, email and tlf nr so a possible buyer can get in contact with you.

- Information shall be sent to: ringenbilder@gmail.com

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 7/12-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: