Svenska Cert-regler i endring

Svenska Polarhundklubben arbeter nå med nya utstillingsregler for rasen vår. Her fölger et diskussionsunderlag från arbetsgruppen i SPHK:

Information från meriteringsregler-arbetsgruppen:

Bakgrund:
På SPHK´s årsmöte 2007 antogs en motion om att ändra utställningsreglerna för SPHK´s raser. En arbetsgrupp tillsattes hösten 2007 och nedan följer lite om vad arbetsgruppen hittills diskuterat.

Utställningsreglerna föreslås bli lika som jaktspetsarna i grupp5 redan har. Alltså att utställningscertifikat delas ut enbart i bruksklass men i gengäld så kan fler än två hundar få certifikat. Bruksmeriteringarna skall ses över ordentligt och förmodligen blir det ett dragtest (inte konkurrensberoende) för att ta sig till bruksklass och ett dragprov för att få ut championattiteln. Alltså att det blir något enklare och lättöverskådligare att ta sig till bruksklass, men för att sedan få ut sin titel så krävs ett svårare prov eller högre dragprovsresultat. (Ungefär lika som idag) Bruksproven kommer att likriktas en del, men rasernas särart kommer fortfarande att utgöra basen i de olika proven.

Det kanske låter "hårt" att bara dela ut utställningscertifikat i bruksklass, men det här är något som jaktspetsarna har haft i över 25år. Andra jaktraser har också haft liknande regler i alla tider och är nöjda med både regler och rasutveckling. Antalet certifikat kommer med stor sannolikhet vara lika som förut, men utdelningen kommer att förskjutas mot rasklubbsarrangemang.

Viktigt att tänka på är att det är HUNDEN som skall vara i fokus. De meriteringsregler som utvecklas framöver kommer att påverka våra rasers utveckling och framtid. Så det är viktigt att nya reglerna syftar till att bevara rasernas unicitet och en sund polarhund.

Nu vill vi ha medlemmarnas förslag och ideér på hur meritering och utställningsreglerna skall se ut. Före den 31/3 2008 vill vi i arbetsgruppen ha Era åsikter, helst skriftligt. Uppge gärna vilken ras Ni menar.

Skicka Era åsikter till Malin Sundin. Näset 2. 79492 Orsa
070-63 98 536 malin_sundin@hotmail.com

Diskusjonsforum

Som dere ser av teksten over er fristen for forslag til arbeidsutvalget ute, men diskusjonen er nok ikke over og endelig forslag til SKK enda ikke innsendt. Det er nå opprettet et diskusjonsforum for emnet:

Dragmeriterings-Forum

Det nyeste forslaget om meriteringsregler som er ute nå, finner du som en pdf-fil her:

Regelforslag

Vi anbefaler at alle som føler seg berørt av utviklingen følger med her eller på SPHK - Rasklubben for Grönlandshunds hjemmeside.

 

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 22/10-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: