De Nordiske Spidshunde

Om de nordiske spisshundene og antagelig første utkast til skrevne, norske standarder. Ved Norsk Kennelklub og Norsk Dyrehundklub, Kristiania, 1910

Utrag i fra boken;

Om vi saaledes først fæster os ved grønlandshunden, verdens nordligste hund, da er denne, som vi vel ved, eskimoens eneste trækdyr og jagthund, hans et og alt.

Ved sin størrelse og styrke - den er den største af alle spidshunde - intager den ogsaa første plads blant disse som trækdyr, og dens hurtighed, seige udholdenhed og dens evne til at taale sult og slide ondt er beundringsværdig.


Bilde

Eskimoen har da ogsaa ord for ikke at lægge fingrene imellem på langfærden - hjemme behandles hunden som oftest venligere - hans lange pisk danser lystigt over det store forspand, som ogsaa paa grund af sin ustyrlighed nok kan trænge en lidt haardhændt behandling.

Den 300 kilometer lange strækning fra Grønlands nordligste til dets sydligste kolini kan saaledes med et godt spand tilbagelægges på 4 døgn, undertiden har man til og med klaret den paa 3 døgn.

Inden hvert enkelt forspand, der undertiden bestaar af et halvt snes hunde, findes altid en slags hauk eller smaatyran over de andre, en stilling, som indehaves med den sterke og fremragende slagskjæmpes ret; for grønlandshunden er en saare stridbar herre.

Men synderlig ridderlig er den ikke, det skulde da være mod sin "dame", der ofte siges at leve i en art engifte; hele flokken sammenrotter sig ofte mod en enkelt stakkar, som da undetiden efterlades død paa valpladsen.

Grønlandshunden er ogsaa en tapper og modig jagthund; den anfalder uforfærdet isbjørn og kan endog hjælpe sin herre med at opsøge sælens huller i isen.

Kaptein Sverdrup sammenfatter sin bedømmelse af denne hund i disse ord: "Den har vilddyrets uforfærdethed, haardførhed og seighed og den tamme hunds hengivenhed for sin herre. Som trækdyr overtræffer den alle andre racer".


 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 4/1-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: