Grønlandshunder under 2. Verdenskrig

Norge 1939: Utdrag fra en brosjyre om rekruttering av hunder til benyttelse under krig fra Generalstaben, Kommunikasjonsavdelingen 11 desember 1939.

VI TRENGER DEG!

Bilde
Kopi av forsiden til brosjyren
Krigen i Finnland har lært oss adskillig om de transportvanskeligheter som oppstår i veifattige distrikter.

Tusener av soldater er omkommet fordi biler og hester ikke kunde komme frem - tilførselen sviktet.

I den nuværende situasjon er dette et alvorlig varsko til oss her i Norge. Hvordan skal vi makte tilførselen av ammunisjon og mat til soldatene våre hvis det blir krig? Norge er jo en av de veifattigste land i verden. Store grensedistrikter ligger avskåret i vinterhalvåret, og om sommeren vil våre smale bygdeveier temmelig lett kunne blokkeres av bomber fra fiendens fly.

Vi vet at Nansen og Amundsens polarekspedisjoner utelukkende blev muliggjort av trekkhunder, vi burde også vite at vårt land nu trenger et stort antall hunder hvis vi skal kunne forsvare oss.

Generalstaben er selvfølgelig oppmerksom på dette meget viktige problem, men bevilgningene har ikke strukket til. I en henvendelse til Norsk Trekkhundklubb av 11. desember 1939 anmodes denne forening om straks å ta opp arbeidet for å skaffe 400-500 krigshunder.

Det finnes rikelig brukbart hundemateriell i landet, men de må dresseres og trenes for å bli tjenelig til formålet. Det gjelder i første rekke trekkhunder, sanitetshunder og meldehunder. Senere vil det også bli tale om å utdanne patruljehunder, vakt- og angrepshunder.

Vi har også folk som med liv og lyst vil gå inn for dressuren. Arbeidet kan igangsettes straks, det eneste vi trenger er penger. Hvad vil ikke 500 slike hunder bety for forsvaret av vårt land?

Forsvarsinteresserte nordmenn: Støtt saken!
Vi ber alle som har brukbare hunder om å stille de til disposisjon!

TREKKHUNDENE

Trekkhundene kommer frem overalt, selv i det verste ulende - og det er helt fabelaktig hvad de presterer. Hundespandene har utført lysende bedrifter i fredstid - i krig er de helt uundværlige.

Beretningene fra Verdenskrigen og fra de forskjellige frontavsnitt i Finnland de siste uker, viser klarere enn noe annet at når biler og hester ikke kommer videre, er hundene selve livsnerven for soldatene. En enkelt dressert hund vil i krigstid kunne gjøre større nytte enn en mange mann.

SANITETSHUNDENE

Sanitetshundene reddet under forrige verdenskrig tusener og atter tusener av sårede. De vilde aldri vært funnet og hadde ikke fått hjelp hvis ikke sanitetshundene hadde luktet sig frem til dem, der de lå sammenkrøpet i et eller annet skjul for å undgå fiendens ild. Selv i mørke finner disse hundene frem til de sårede- lydløst.
Det er ikke for ingenting at det rundt om i verden er reist minnesmerker for hunder som reddet massevis av soldater fra den sikre død.
Tenk også hvilken betryggelse det gir soldatene å vite at hundene kan finne dem, hvis de blir så sterkt skadet at de ikke selv kan komme tilbake til egne linjer.


MELDEHUNDENE

Meldehundene er minst like viktige. Hvor en soldat ikke makter å komme frem, vil en spesialdressert hund greie opgaven på kortest mulig tid. Og når forbindelsen mellem de forskjellige troppeavdelingener blir brutt, er hunden ofte det eneste mulige mellemledd.
En god meldehund tilbakelegger 1000 meter på halvannet minutt. Det er også til stor hjelp ved utlegning av felttelefon, som ilbud med patroner, forbindingssaker etc.

Hundene er dessuten gode vaktposter.Når de dødstrette soldater forsøker å få litt søvn, vil hundene sitte på vakt, og straks noe nærmer sig, gir de alarm.

Hunderasene man ønsket i tjeneste

Kopi av baksiden til brosjyren som illusterer hvilke hunderaser forsvaret mente kunne egne seg som "krigshunder": grønlandshund, shæferhund, riezenschnauzer, airdaleterrier, dobermann, boxer og rottweiler.

bakside

 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 11/1-2008

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: