Toppbilde

Lenkeside

Vennligst meld fra hvis dere finner "døde" linker!

Organisasjoner

Norges Filatelistforbund http://www.filatelist.no/
Norges Frimerkeungdom http://www.frimerkeungdom.no/
Postens frimerketjeneste https://eordre.posten.no/OA_HTML/ibeCZzpHome.jsp?f=t&minisite=10081
Posten Danmark https://www.postnord.dk/
Posten Sverige https://www.postnord.se/information/om-postnord/om-frimarken/samla-pa-frimarken
Posten Finland https://verkkokauppa.posti.fi/PublishedService?theme=9&frontpage=true
   

Resursser

Posthornnøkkel (Frimerkehuset) http://www.frimerkehuset.no/fh/posthorn/posthorn.htm
Postens nye motivstempler http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/nye-motivstempler
Postens frimerkeprogram 2018 https://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/frimerkeprogram-2018
Postens frimerkeprogram 2017  http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/frimerkeprogram-2017
Frimerkeposten http://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/frimerkeposten
Postrevyen (videoer utlagt av Postmuseet)  http://www.youtube.com/channel/UC0RNRV79ZsJXPhGFgv_jXPA/videos
Frank E Ring (Nettsamfunn for filalteli) http://www.frankering.com/
Poststeddatabasen http://kulturnav.org/project/poststedsdatabasen
Elektronisk postadressebok http://epab.posten.no/
Digitalt museum Stempelkatalog http://digitaltmuseum.no/search?query=stempelkatalog
Søk etter post i butikk (PIB), postkontor. http://www.retro.posten.no/kundeservice/postkontor-sok
Bilde og tekstbeskrivelse av falske objekter http://www.fakebase.dk/default.asp
Postens sirkulærer og annet materiale som er digitalisert. https://postmuseet.no/Samlingene/Bibliotek/Digitaliserte-publikasjoner
For bilder av Norske frimerker Posten Media Web http://mediaweb.posten.no/fotoweb/Default.fwx?archiveId=5004&position=1&search=
For bilder av frimerker prøv Freestampcatalog http://www.freestampcatalog.com/apphttps://www.freestampcatalogue.com/
Tips for skanning http://www.pgacon.com/tips_on_scanning.htm
Exponet (en side med mange utstillingssamlinger)  http://www.exponet.info/index.php?lng=EN
 Om norske frankeringsstempler  (og mye mer)  http://en.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog/Norway
Norsk - Engelsk - Tysk filatelistisk ordbok (Oslo Filatelistklubb) http://www.oslofilatelistklubb.no/pdf/ordliste.pdf
Postage Stamp Chat Board & Stamp Bulletin Board Forum
(Nettsamfunn for filateli)
http://www.stampboards.com/
 LITTERATUR (kan leses online)  
 Håndbok over norske 4-ringsnummerstempler
Bunæs/Langangen
 http://www.nb.no/nbsok/nb/37ac427755df61bdecd14857d509c029?index=2#0
Norske datostempler Del 2 : 1912-1930
Anders Langangen
 http://www.nb.no/nbsok/nb/00f15ad343a417c87da3b420f1b81b9f?index=0#0
Norske datostempler Del 3 : 1931-1949
Anders Langangen

https://www.nb.no/items/f746d3ec28a9c7a028a7c5b39aa84671?page=0&searchText=Norske%20datostempler

 Norske datostempler Del 4 : 1950-1959
Anders Langangen
 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010092103014 
 Norske datostempler Del 5 : 1959-1969
Anders Langangen
 http://www.nb.no/nbsok/nb/f40f744ac5579a5e02f502d5e1e9b53c?index=1#0
 Norske datostempler Del 6 : 1969-1978
Anders Langangen
https://www.nb.no/items/6779d69f383ca04b71c750f40111b66d?page=0&searchText=Norske%20datostempler
Bruken av 3-ring nummerstemplene etter 1883
Anders Langangen
 http://www.nb.no/nbsok/nb/b34b0b3eb840cc63b7f07e95c5a8f493?index=5#0
   

Handlere / Auksjonshus

 Norsk Frimerkehandler Forening http://www.norskfrimerkehandlerforening.no/
Finn Aune                                                  http://www.finnaune.no/

Engers Frimerker

http://www.engers-frimerker.no/

Frimerkehuset                                            

http://www.frimerkehuset.no/fh/butikk.htm

Kjell Germeten http://www.germeten.no/
NorStamps http://www.norstamps.com
Robertsen Frimerker                                   http://www.robertsenfrimerker.no/
Samlerbørsen http://www.samlerborsen.no/
Samlersenteret http://www.samlersenteret.no/
Skanfil AS http://www.skanfil.no/
Sørlandets Frimerke- og Myntsenter AS  http://www.safealbum.no/
Bærre Lækkert  (mye postkortrelatert) http://www.berrelekkert.no/
   

Programvare

Database og albumdesign  Gratis!  http://worldcollector.eu
Stamp Mate 2015  http://www.catamates.com/Products/stamp_mate
StampManage (Liberty Street)
Frimerkedatabase
 http://www.libertystreet.com/StampMng.htm
EZ Stamp (SoftPro)
Frimerkedatabase
http://www.ezstamp.com/ezstamp/stamp-collecting-software.htm
AlbumGen (SoftPro)       God, avansert!
Lag egne albumsider 
https://ezstamp.com/software/stamp-album-software/
Stamp Album Studio (Arvades Software)  Anbefales! Lett å ta i bruk!
Lag dine egne albumsider, enkelt.
http://www.stampalbumstudio.nl
 Freestampalbum.com  Gratis!
Online album generator.
 Lag enkle album ark og last disse ned i .pdf filformat.
 http://www.freestampalbum.com/
EZ Image (Soft Pro)
Letter arbeidet med innskanning av frimerker
http://www.pcvu.com/ezimage/index.html
 ePerforationGauge
Android app, taggemåler til telefonen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eperforationgauge.eperforationgauge&hl=no

Libre Office Kontorpakke med Draw. Gratis!
Norsk språkpakke. Lag dine egne albumsider.

For Windows, Mac og Linux.

 http://no.libreoffice.org/home/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.posten.no/produkter-og-tjenester/frimerker-til-samling/frimerkeprogram-2017
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 22/4-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: