Johnny Thørnquist

Min Samleinteresse

Jeg har samlet frimerker siden jeg var i 10 årsalderen, d.v.s. tidlig på sytti-tallet. Samleinteressen har hatt varierende intensitet opp gjennom årene.
Det begynte med all verdens frimerker som man byttet fram og tilbake med skolekamerater. De første årene husker jeg det var riktig gildt å ha store, eller veldig små frimerker og frimerker som var trekantete eller andre uvanlg utformede frimerker. Selvfølgelig var det også spennende med frimerker fra land som man knapt viste hvor var.

Senere ble det å samle frimerker noe mer spesialisert, særlig innenfor det å samle norske frimerker, men også førstedagsbrev. Jeg husker godt min første fortrykksalbum (Davo) med klemlommer. Det bød på store utfordringer med å fylle flest mulig av de tomme klemlommene med frimerker.

Jeg ble medlem i Polarsirkelen Frimerkeklubb tidlig på 1990-tallet, og har siden hatt stor glede av det. Her i Polarsirkelen Frimerkeklubb møter jeg likesinnede med mange like og ulike samleområder, noe som har lært meg mye om mange forskjellige temaer.

Siden ca. 1990 har jeg vært rimelig aktiv med å bygge opp min hjemstedsamling som omfatter alle Helgelandskommunene, inklusive reisende postekspedisjoner på skip og jernbane.
Dette er et omfattende samleområde som berører 19 kommuner. Kommuner som opp gjennom tidene har hatt mange poststeder, noe som har medført at stempelfloraen er mangfoldig og stedsstempler forekommer i et stort antall. Nordland Postkontor på Terråk i Bindalen var først ute med datostempler i bruk fra 1849.
Jeg har kanskje oversikt over ca. 1800 forskjellige stempeltyper/stempelnavn. Og da har jeg ikke tatt med stempler etter Posten  Norge sine omlegginger i 1997 og på 2000-tallet. En omlegging (les nedlegging) som som bl.a. medførte innførelse av stumme stempler uten postnummer.

Til nå har jeg samlet sammen mer enn 3400 objekter fra dette samleområdet.
Objektene består hovedsaklig av fullstemplede frimerker, brev, brevkort, og annet materiale som er postgått på Helgeland. 
I løpet av denne prosessen har det blitt til at jeg også har fattet interesse for postkort (stedskort) fra Helgeland.
Alt dette samleriet har lært meg mye om Helgelands geografi og historie, og jeg har fått utvidet mine kunnskaper langt utover det rent filatelistiske.

 

I det siste så har jeg begynt å leke meg med tanken på montere opp deler av samlingen på ark, med hjelp av programvare og utskrift fra PC. 
Jeg er fortsatt noe usikker på hva jeg vil fortelle med en slik montasje (kronologisk stempelhistorikk, postveier/postruter, etc.).
Jeg blir vel enig med meg selv en dag hvordan jeg best vinkler dette (håper jeg).

I mellomtiden fortsetter jeg å kose meg med denne flotte hobbyen!

Mine samleområder

  • Hjemstedsamling Helgeland. Dvs. alle 19 kommunene i tillegg til reisende postekspedisjoner på skip og tog.
  • Jeg samler frimerker fra Norge, stemplet og ustemplet.
  • Jeg samler norsk sensurpost 1940-1945 (hovedsaklig Nord-Norge).
  • Motiv med tema "Norske jaktbare arter, småvilt".
  • Postkort. Stedskort fra Helgeland.  Med særlig interesse for
    postkort utgitt av L. A. Meyers Forlag.

Mankolister stempler Helgeland

Jeg er svært interessert i å kunne erverve meg stempler som jeg har registrert på mine mankolister..

 

Har du ett eller flere stempler fra mine mankolister til salgs, send meg gjerne et skann av objektet og jeg kan evt. gi deg et bud. Vi kan sikkert enes om en pris. Jeg er fortrinnsvis interessert i stempler på hele forsendelser, brev, helsaker, postkort og lignende. Fullstemplede frimerker er også ønskelig, fullstemplede frimerkeklipp kan også være av interesse.

Mankoliste stempler alfab m_bilde 29.10.2017

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

Liste L. A. Meyers forlag (postkort)

Last gjerne ned min liste med mine hittil registrerte postkort fra L. A. Meyers Forlag.

Jeg kjøper gjerne kort som er listet med manko. Jeg er svært interressert i å motta skann i 600 dpi (begge sider) av postkort som ikke forefinnes i min liste.

Last ned liste. Oppdatert 28.2.2017 "Postkort L. A. Meyer Forlag"

Jeg kan kontaktes på epostadresse:

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

 Del denne siden på Facebook: