Toppbilde

Johnny Thørnquist

Noen ord om meg om mitt samleri av frimerker, brev og postkort!

Min Samleinteresse

Jeg har samlet frimerker siden jeg var i 10 årsalderen, d.v.s. tidlig på sytti-tallet. Samleinteressen har hatt varierende intensitet opp gjennom årene.
Det begynte med all verdens frimerker som man byttet fram og tilbake med skolekamerater. De første årene husker jeg det var riktig gildt å ha store, eller veldig små frimerker og frimerker som var trekantete eller andre uvanlg utformede frimerker. Selvfølgelig var det også spennende med frimerker fra land som man knapt viste hvor var.

Senere ble det å samle frimerker noe mer spesialisert, særlig innenfor det å samle norske frimerker, men også førstedagsbrev. Jeg husker godt min første fortrykksalbum (Davo) med klemlommer. Det bød på store utfordringer med å fylle flest mulig av de tomme klemlommene med frimerker.

Jeg ble medlem i Polarsirkelen Frimerkeklubb tidlig på 1990-tallet, og har siden hatt stor glede av det. Her i Polarsirkelen Frimerkeklubb møter jeg likesinnede med mange like og ulike samleområder, noe som har lært meg mye om mange forskjellige temaer som man kan samle på.

Siden ca. 1990 har jeg vært rimelig aktiv med å bygge opp min hjemstedsamling som omfatter alle Helgelandskommunene, inklusive reisende postekspedisjoner på skip og jernbane.
Dette er et omfattende samleområde som berører 19 kommuner. Kommuner som opp gjennom tidene har hatt mange poststeder, noe som igjen har medført til at stempelfloraen er mangfoldig og at stedsstempler forekommer i et stort antall. Nordland Postkontor på Terråk i Bindalen var først ute med datostempler i bruk allerede fra 1849.
Jeg har kanskje oversikt over ca. 1800 forskjellige stempeltyper/stempelnavn. Og da har jeg ikke tatt med stempler etter Posten  Norge sine omlegginger i 1997 og på 2000-tallet. En omlegging (les nedlegging) som som bl.a. medførte innførelse av stumme stempler uten postnummer.

Til nå har jeg samlet sammen mer enn 4800 objekter fra dette samleområdet.
Objektene består hovedsaklig av fullstemplede frimerker, brev, brevkort, og annet materiale som er postgått på Helgeland. 
I løpet av denne prosessen har det blitt til at jeg også har fattet interesse for postkort (stedskort) fra Helgeland.
Alt dette samleriet har lært meg mye om Helgelands geografi og historie, og jeg har fått utvidet mine kunnskaper langt utover det rent filatelistiske.

 

I det siste så har jeg begynt å leke meg med tanken på at med hjelp av programvare og utskrift fra PC så skal jeg montere opp deler av samlingen på ark.
Jeg er fortsatt noe usikker på hva jeg vil fortelle med en slik montasje (kronologisk stempelhistorikk, postveier/postruter, etc.).
Jeg blir vel enig med meg selv en dag hvordan jeg best vinkler dette (håper jeg).

I mellomtiden fortsetter jeg å kose meg med denne flotte hobbyen!

Mine samleområder

  • Hjemstedsamling Helgeland. Dvs. alle 19 kommunene, og i tillegg reisende postekspedisjoner på skip og tog, også det tilknyttet Helgeland.
  • Jeg samler frimerker fra Norge, stemplet og ustemplet.
  • Jeg samler tysk feltpost 1940-1945 (hovedsaklig fra Helgeland).
  • Motiv med tema "Norske jaktbare arter, småvilt".
  • Postkort. Stedskort fra Helgeland.  Med særlig interesse for postkort utgitt av
    L. A. Meyers Forlag.

Mankolister stempler Helgeland

Jeg er svært interessert i å kunne erverve meg stempler som jeg har registrert på mine mankolister.

 

Har du ett eller flere stempler fra mine mankolister til salgs, send meg gjerne et skann av objektet og jeg kan evt. gi deg et bud. Vi kan sikkert enes om en pris. Jeg er fortrinnsvis interessert i stempler på hele forsendelser, brev, helsaker, postkort og lignende. Fullstemplede frimerker er også ønskelig, fullstemplede frimerkeklipp kan også være av interesse.

Mankoliste stempler alfab m_bilde

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

Liste L. A. Meyers forlag (postkort)

Last gjerne ned min liste med mine hittil registrerte postkort fra L. A. Meyers Forlag.

Jeg kjøper gjerne kort som er listet med manko. Jeg er svært interressert i å motta skann i 600 dpi (begge sider) av postkort som ikke forefinnes i min liste.

Last ned pdf liste: Postkort L. A. Meyer Forlag Oppdatert 04.02.2020

Jeg kan kontaktes på epostadresse:

 

 Postkort L. A. Meyer Forlag 04.02.2020

 

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

Hjemstedsamling Lurøy kommune

Mitt hovedprosjekt er som tidligere nevnt hjemstedsamling fra alle kommunene på Helgeleand.
Ønskemålet mitt er å kunne montere opp objekter fra disse kommunene, og som for montasjen "Mo i Rana postkontor", kunne vise stempelhistorikken for det enkelte poststed i hver av kommunene.
For enkelte poststeder er det meget vanskelig å kunne si noe sikkert om brukstiden for stemplene som ble benyttet ettersom dette er dårlig dokumentert.
For enkelte av poststemplene som var i bruk vil de av ulike årsaker være svært vanskelig å anskaffe. Det kan være at brukstiden var av meget kort varighet, og så kan det være at til tross for tilsynelatende lang brukstid så var det svært liten postmengde på dette poststedet, eller andre årsaker.
Jeg har "prøvemontert" litt og valgte meg Lurøy kommune til dette formålet. Etter litt prøving og feiling så kom jeg fram til en slags mal som jeg benytter meg av. Innledningsvis så sier jeg litt om poststedet og så følger jeg opp med en kronologisk oppsetning av poststemplene som ble benyttet ved det enkelte poststed. Jeg har også prøvd meg på å plassere inn poststedet geografisk på et kartutsnitt. Jeg kjenner at jeg ikke er helt tilfreds med hensyn til teksting og kanskje ikke hva grafisk utforming angår. Det er godt mulig at jeg ser meg nødt til å endre på dette senere. Det må få lov å "gå seg til" en hvis tid tenker jeg. I alle fall så legger jeg ut det som jeg har fått til så langt, ikke alle poststedene i kommunen har blitt montert på nåværende tidspunkt, og så mangler jeg selvfølgelig en del objekter å montere.

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

Mo i Rana postkontor

Som jeg nevner i teksten innledningsvis så har jeg syslet med tanken om å montere opp noen av mine objekter på utstillingsark. Dog uten noen tanker om å stille ut noe av dette på frimerkeutstillinger. Det er derfor ikke montert etter slike standarder, men heller ut fra egen fri stil om man kan si det slik.

Med montasjen "Mo i Rana postkontor" ønsker jeg å få frem poststedets bruk av poststempler og litt historikk fra poststedet og illustrere dette med objekter fra egen samling. Foreløpig har jeg valgt å avslutte montering når postnummerstempler ble innført i 1967.

 

 

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

MO GJENNOM ET POSTKORT-ÅRHUNDRE -og vel så det

Jeg samler også litt postkort. Da kan det være morsomt å prøve sette disse kortene inn i en eller annen mer eller mindre vellykket kontekst. I forbindelse med en samlermesse, som Polarsirkelen Frimerkeklubb skulle arrangere i 2012, kom jeg på tanken at jeg kunne forsøke å lage en liten utstilling av postkort. Jeg fikk da en ide om å vise utviklingen på mitt hjemsted ved hjelp av mine samlede postkort, men manglet noen postkort som jeg fikk låne av medlemmer av Polarsirkelen Frimerkeklubb til dette formålet.
Dette resulterte i montasjen "MO GJENNOM ET POSTKORT-ÅRHUNDRE -og vel så det". Her prøver jeg ved hjelp av motivene på postkortene og litt tekst å vise hvordan byen har utviklet seg fra et lite ladested til en fullvoksen by. En del av tekstingen fordrer en del lokalkjennskap samt noe kjennskap til lokalhistorien, men jeg håper likevel at noen av dere kan ha glede av å se dette.

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side

<

 Del denne siden på Facebook: