Legge til ny papirstørrelse i skriverdriveren for utskrift fra Microsoft Publisher

Listen over papirstørrelser som er tilgjengelige i Publisher, kommer fra skriverdriveren. Hvis du må legge til en papirstørrelse i listen i Publisher, må du legge til denne papirstørrelsen skriverdriveren i Microsoft Windows. Denne artikkelen beskriver hvordan du legger til en egendefinert papirstørrelse til en skriverdriver i Microsoft Windows 7.

Hvis du bruker skriverdriveren som er spesifikk for din skriver (noe de aller fleste gjør),  viser Publisher alle papirstørrelsene som passer for denne skriveren.
H
vis denne driveren ikke har papirstørrelsen du ønsker å benytte (typisk for når du har laget en egendefinert arkstørrelse i programmet Publisher), da kan du imidlertid legge til denne egendefinert papirstørrelsen i skriverdriveren og få dette lagt til i listen over tilgjengelige papirstørrelser for din skriver.

Det er altså nødvendig å både definere den nye arkstørrelsen i programmet Publisher, for så definere samme arkstørrelsen i skriverdriveren for utskrift fra Publisher. 

 

Bruk følgende fremgangsmåte for å legge til en egendefinert papirstørrelse:

Avslutt Publisher.
  • Klikk Start, og klikk deretter Enheter og skrivere, (windows 7). 
  • Velg det ikonet som representerer skriveren som du vil bruke. 
  • Klikk Egenskaper for utskriftsserver, (windows 7). 
  • Klikk for å merke av i avmerkingsboks for Nytt skjema. 
  • Skriv inn navnet du vil bruke på din papirstørrelse i tekstboksen Skjemanavn.
For eksempel hvis du må ha en papirstørrelse til din vriperm som Leuchturm LT (26,86cm x 29,57cm), skriver du inn Leuchturm_LT. Dette navnet kan ikke samsvare med et navn som allerede er på listen over papirstørrelser.
 
Under Papirstørrelse skriver du inn høyden og bredden i tekstboksene Høyde og Bredde, det er ikke påkrevd å definere et utskriftsområde.

Klikk Lagre skjemaet, og klikk deretter Lukk.

 Når du nå setter opp en publikasjon for utskrift til den bestemte skriveren, vil den nye papirstørrelsen nå være tilgjengelig fra "Utskriftsformat" eller "skriv ut" dialogboksen.
Navnet som du har gitt papirstørrelsen er nå synlig i listen over tilgjengelige papirtyper/arkstørrelser.

 Fritt oversatt fra: http://office.microsoft.com/en-us/publisher-help/how-to-add-a-custom-paper-size-to-publisher-HA001129576.aspx?CTT=1


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse