Lynauksjon julemøtet 17. desember

Også denne gangen er auksjonslisten fylt opp med mange objekter som har lave utropspriser. Det er derfor fullt mulig å kunne anskaffe seg rimelige objekter til egen samling. Hvem vet hva f.eks. objekt 56 kan inneholde av mulige varianter eller stempler, dette ser ut til å være urørt siden 1980-tallet. For deg som samler helark og blokker kan kanskje objekt 60 være av interesse? Vi gjør opperksom på at vi har for en periode gjeninnført 10% provisjon i påslag hos kjøper. Overskuddet er tiltenkt benyttet til kostnadsinndekning i forbindelse med 50-års jubileet i 2019.
Les listen nøye og kom innom medlemsmøtet for å ta de mange fine objektene i selvsyn.

 Vis innhold på egen side

 Vis innhold på egen side


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse