Petterbråten vel er tilgodesett med kr. 3.000 fra Sparebankstiftelsen!

Sparebankstiftelsen Hallingdal er Sparebank1 Hallingdal Valdres sin stiftelse for å dele ut deler av overskuddet til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen kan bistå lokale lag og foreninger økonomisk for å øke engasjementet, trivselen og aktiviteten i nærmiljøet (http://sparebankstiftelsenhallingdal.no/).

Petterbråten Vel søkte derfor om støtte i Sparebankstiftelsen, og har fått brev om at vi så heldige at vi ble tilgodesett med kr. 3.000,- !

 

 

 

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse