Årsmøte i Petterbråten Vel

Onsdag 05.04.17 Klokken 1900.
Gol IL klubbhus.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og to stk. til å skrive under årsmøte protokollen
3. Årsmelding fra styret for 2016
4. Regnskap for 2016
5. Saker fra styret:
- Lekeplass Homlelia
- Måking/strøing av Petterbråten
- Status «veisaken» 
- Dugnadsordning
- Betaling av vel-avgift
- Ønsker om investeringer/utbedringer?
6. Evt. 
7. Valg.

Vel møtt!
Hilsen styret i Petterbråten Vel.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse