Årsmøtet er gjennomført og nytt styre valgt

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 31.5.21

 

Til stede fra styret: Harald Espelund, Gerd Nytrøen, Eli Wilhelmsen, John Retterås, Anne Marie Ramstad, Kjell Magne Mortensen og Gunn Skibsrud. Ellers var 8 medlemmer til stede.

Kvelden åpnet med at søskenparet fra Eidsvoll kulturskole, Eline og Mathias Nakling underholdt med henholdsvis cello og blokkfløyte og far Johannes akkompagnerte på piano. Harald takket av med å si at disse to vil vi helt sikkert få høre mer fra.

Sak 1  Godkjenning innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt.

            Valg møteleder                     Harald Espelund ble valgt.

            Valg referent                         Gunn Skibsrud ble valgt.

            Underskrivere protokoll      Marit Ringereide og Arild Ramstad ble valgt.

Sak 2  Årsberetning. Harald gjennomgikk årsberetningen. Godkjent.                 

Sak 3  Regnskap Harald leste opp regnskapet. Regnskapet er revidert og godkjent. Det viser et overskudd på kr

           12.219,28. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Det nye styret får ansvar for å sette opp et budsjett.

Sak 4  Innkomne saker Ingen saker er kommet inn.

Sak 5  Virksomhetsplan Nes, Ullensaker og Eidsvoll planlegger arrangement i nordisk litteraturuke 15. – 21.11.

Sak 6  Valg styret

            Leder                          Harald Espelund                               1 år gjenvalg

Sak 7  Styremedlem              Anne Marie Ramstad                         Ikke på valg

            Styremedlem             Elin M.B.Hagene                                2 år ny

            Styremedlem             Kjell Magne Mortensen                      Ikke på valg

            Styremedlem              John Retterås                                   Ikke på valg

            Varamedlem               Gerd Nytrøen                                    Ikke på valg

            Varamedlem               Eli Wilhelmsen                                  1 år gjenvalg

Sak 8  Revisor.                      Jan Håkon Brotnov                           Ikke på valg

Sak 9  Valg av utsendinger. Harald Espelund og Anne Marie Ramstad

Sak 10 Valgkomité:               Arild Ramstad                                   Ikke på valg

                                               Irja Annelie Larsen                            Ikke på valg

                                               Gunn Skibsrud                                   2 år ny

 

Årsmøtet hevet kl. 20.20

Kløfta, 1.6.21

Gunn Skibsrud 

 

_________________________________                      ___________________________________

Marit Ringereide                                                          Arild Ramstad

Sign.                                                                           Sign.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg nyheter pr epost:

Registrer epostadresse