Østre Mjøsen Trekkhundklubb

Treningssamling 25. oktober v/trelavoen Knuken

Østre Mjøsen Trekkhundklubb inviterer medlemmene i klubben til kombinert treningssamling, sosialt samvær og fårikållag den 25. oktober v/Trelavoen på Knuken. Samlingen starter kl. 17.00, med mulighet for trening. Servering av fårikål kl. 19.30.

Samlingen koster kroner 50,- og inkluderer fårikål. Den enkelte holder drikkevarer selv.
Bindende påmelding ved innbetaling til kontonummer 1822 1472 027 senest 18. oktober, husk å merke innbetalingen med fårikållag og navnet ditt. Det kjøpes bare inn fårikål til de som er påmeldt!

Alle tar med litt ved, til bålet i trelavoen!
Håper flest mulig har lyst å komme.

Arrangement ansvarlige Camilla, Linn og Mariann
Ved spørsmål ring 45 83 59 22(etter kl 17.)

Innkalling til årsmøte i Østre Mjøsen Trekkundklubb 2014 25.april kl 19.00-2100

Sted: Vensvangen 470 hos Mariann og Kjetil

Møteinnkaller: Kjetil Haukland

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Nestleder
b) Kasserer og varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes khaukla@yahoo.no innen 6 april

Klubbmedlem

Ønsker du fortsatt å være medlem? Husk da å betale medlemskontingenten for 2014, frist 31.12.13

100 kroner for voksne
50 kroner for junior.

Settes inn på knt. 1822 22 42130.
Betalingen merkes med navn, husk også alder om du betaler for junior

Treningssamling 1-3 november på Gaukilkoia ved Gaukilsjøen

Lars Fredrik Christensen inviterer medlemmene i Østre Mjøsen Trekkhundklubb til treningssamling og sosialt samvær på/ved Gaukilkoia.

Nærmere info kommer på medlemsmøtet den 24.10.13

Alle er velkommen uansett rase

Klubbmedlem?

Bilde
Østre Mjøsen Trekkhundklubb ble stiftet høsten 2005 av hundekjørere som har tilhørighet til skogsområdene i Stange og Romedal almeninger og Eidsvolls skoger nedover til Minnesund.

Vi arbeider for tiden med å opprette et sammenhengende løypenett for hundekjøring i hele dette området. Vi driver også aktivt med å vise omverden hva hundekjøring er og kan tilby av nytte og glede.

Hvis du er medlem i vår klubb og du ikke har tilgang til alle medlemssidene; ta kontakt med oss og vi hjelper deg på.

Hvis du ønsker å bli medlem:

Les mer: Klubbmedlem

 Del denne siden på Facebook: