Innkalling til årsmøte, årsberetning, regnskap for 2017 og budsjett for 2018

Bilde

Det inviteres til årsmøte i Ormelet Vel 9. april kl 19.00 på Idrettshuset ved Ormeletbanen.

Innkalling til årsmøte Ormelet Vel 2018

 

Du/dere er med dette invitert til årsmøte 2018 i Ormelet Vel.

 

 Dato:             9. april 2018

Klokken:       1900

Sted:             Idrettshuset ved fotballbanene på Ormelet  

 

Saksliste:

 

  1. Godkjenning av innkalling

 

  1. Årsberetning fra styret.

 

  1. Revidert regnskap.

 

  1. Orientering om velbygga og om velfest lørdag 26. mai.

 

  1. Gjennomgang av budsjett. Eventuell økning av båtplassleie.  

 

  1. Innkomne saker.

 

  1. Eventuelt.

 

Husk at andre saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest en uke før årsmøte. Saker kan sendes til Kjøpmannsstien 12, 3145 Tjøme eller elektronisk til espen-gilboe-hermansen@dsb.no.

 

Årsberetningen fra styret, revidert regnskap og budsjett vil bli lagt ut på vellets hjemmesider www.Ormeletvel.no og Facebook-gruppen Ormelet Vel senest 3. april 2018.

 

 

Velkommen til årsmøtet.

Styret ved Espen Gilboe-Hermansen

 

Årsberetning for Ormelet Vel 2018

Styret har hatt følgende sammensetning:  

 

                      Espen Gilboe-Hermansen                  Leder                                                

                             Iver Røseth                                        Nestleder

                             Sigve Barvik                                      Kasserer              

                             Tom Mathisen                                   Styremedlem

                             Susanne Lier Ellefsen                        Styremedlem

                             Trine Amble                                      Styremedlem       

                             Cathrine Heneide                               Styremedlem

                             Liv Berg Johansen                             Styremedlem

                                                  

Revisor har vært:

                             Ragnar Dunsby   

Arbeid i 2017

I 2017 har det vært avholdt 4 styremøter. Ordinært årsmøte ble avholdt 27. mars 2017.

 

Brygga er ferdig og vi har kunnet tilby båtplass til alle fastboende på ventelisten som har ønsket dette. Hurra!

 

Hvis det fortsatt er noen fastboende som ikke har fått tilbud, men som ønsker plass, må dere ta kontakt med oss så fort som mulig. Det er fortsatt noen ledig plasser, og disse vil bli tilbudt ikke fastboende i løpet av mai.  

 

Det ble avholdt åpningsfest for ny brygge 10. juni med snorklipping av ordfører og fest på Gamle Ormelet kunst- og kultursenter med bandet Trigger.

 

Sankthansfesten ble i tradisjonen tro gjennomført i juni med godt oppmøte og god stemning.

 Igangsatte og planlagte aktiviteter i 2018

 

Det gjenstår fortsatt noe småplukk på brygge som vi tar sikte på å få ferdig før båtsesongen. Vi tar også sikte på å endelig få opp badetrapp på Regnbuen som tidligere annonsert. Vi har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra kommunen på vår forespørsel om hvor vi skal sette vår redskapsbod. Vi har nå inne en forespørsel om vi kan sette den permanent på idrettsplassen. Den kan i hvert fall ikke stå der den nå står. Vi håper å få denne flyttet i løpet av våren.      

 

På bakgrunn av suksessen med åpningsfest i fjor, ønsker vi å arrangerer en ny vel-fest på Gamle Ormelet 26. Mai med bandet Trigger. Mer informasjon vil komme på våre nettsider ormeletvel.no og vår Facebook-gruppe Ormelet Vel.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret Ormelet Vel

 

Espen Gilboe- Hermansen

Leder

 

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse