AHK-O-karusell 2020

I første runde arrangerer OK Øst to karuselløp før sommeren

Reglene er lempet på og vi planlegger å arrangere to karuselløp før sommeren.  Det er satt retningslinjer fra idrettsforbundet og orienteringsforbundet og disse må vi følge.  Vi planlegger derfor å legge til rette for løpene der smittevernet kan ivaretas på en betryggende måte.  Det er viktig at alle løpere skal føle seg trygge når de møter opp for å delta.  Derfor ber vi også om at dere reapekterer de praktiske løsningen vi har lagt til rette for.

Merk også at starttiden er utvidet fra kl 17.00 - 19.00.. På denne måten håper vi at løperne spres i noe større grad.

På karuselløpet 26.mai vil det bli en svært enkel premieutdeling til de som  har oppfylt kravet til fullførte karuselløp i 2019.

Minner også om at karuselløpet 9. juni blir felles klubbmesterskap sammen med Fet O-lag. Hyggelig om så mange som mulig møter opp.til felles dyst.

Viser til to vedlagte filer med invitasjon til AHK-O-karusell og en lite huskeliste for deg som skal ut og løpe.

Invitasjon AHK-O-karusell 2020

Huskeliste corona for løpere

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse