Årsmøte i OK Øst - orienteringsklubben i Aurskog-Høland

Årsmøte tirsdag 21. januar 2020 kl 18.30

Årsmøtet finner sted på Frivilligsentralen på Bjørkjelangen.  Nærmere detaljer kommer senere, men sett allerede nå av dagen.  Vanlige årsmøtesaker, kaffe med noe attåt og så snakker vi om alt som skal skje i 2020.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse