Styret i Nærvang SA

Styret er foretakets utøvende organ. Styremedlemmene velges i årsmøte. Valgperiode vanligvis to år.

STYRET ØNSKER BRED KONTAKT MED LOKALBEFOLKNINGEN

Bilde
Foran fra venstre: Frank og Stein Runar. Bak: Bjørn, Ole Thomas, Halvor. og Simen.
Har du ideer, forslag, bemerkninger eller opplysninger som kan gi liv i bygda og øke aktiviteten på Nærvang? Ta kontakt med en i styret!

Styreleder: Frank W Jakobsen - tlf.: 977 58 641
Nestleder: Stein Runar Olsen - tlf.: 958 87 528
Kasserer: Ole Thomas Løvvik - tlf.: 907 66 715
Sekretær: Halvor Nilssveen - tlf. 416 44 352
Styremedlem: Sharon E. Wessel - tlf.: 955 29 029


Varamedlemmer:
1) Bjørn Danielsberg - tlf.: 979 759 57
2) Gjermund Danielsberg - tlf.: 404 70 305
3) Simen Bokrudstad - tlf.: 478 401 23

FUNKSJONER SOM SORTERER DIREKTE UNDER STYRET

Webredaktør: Reidunn Ødegaard, tlf. 415 26 280.
Husøkonom: Elin Holmlund, Nærvangs tlf.nr. 995 04 600
Revisorer: Johs. Haugen tlf.: 623 67 448 og Bjørn Ottar Torp tlf.: 482 81 090
Ansvar for nøkler: Halvor Nilssveen - tlf. 416 44 352
Brannvernleder: Halvor Nilssveen - tlf. 416 44 352


Disse har møte-, tale- og forslagsrett innenfor sitt ansvarsområde i styremøter og årsmøter.

Møtereferater - styremøter

Bilde
. . . . Protokoll - Styret
http://www.box.net/shared/f004k6zv9f til liste over referater fra styremøter.

Gjør slik:
- Klikk på lenken over.
- Klikk så på det aktuelle dokumentnavnet.
- Klikk på "Nedlasting" og "Lagre"
- Dokumentet vises da som et ikon nederst i venstre hjørne på din skjerm
- Skriv ut.

Årsmeldinger fra styret - Nærvang Kulturhus/ Nærvang forsamlingslokale SA

Bilde
http://www.box.net/shared/gntzi956l8shz2pqsdrs til oversikt over årsmeldinger.

Gjør slik:
- Klikk på lenken over.
- Klikk så på det aktuelle dokumentnavnet.
- Klikk på "Nedlasting" /Lagre
- Dokumentet vises da som et ikon nederst i venstre hjørne på din skjerm
- Skriv ut.

 Del denne siden på Facebook: