Toppbilde

Regler for leie av lokaler på Nærvang

Den som leier lokaler på Nærvang Kulturhus, må forholde seg til leievilkår fastsatt av styret for Nærvang SA - i tillegg til offentlige bestemmelser.

 • Generelt:
  - Utleieprisen er lavere for hverdager enn for helg (fredag, lørdag, søndag).
  - Pris for utleie til private formål er lavere enn for utleie til næringsformål..
  - Avbesilling av lokale må skje senest 21 dager (3 uker) før dato for arrangementet. Ved senere avbestilling betales et gebyr på 50% av forventet leiepris.
  - Skade på lokale, inventar og utstyr påført under utleie, erstattes av leietaker.
  - Husleien innbetales innen 10 dager etter at faktura/giroblankett er mottatt.

 • Storkjøkkenet:
  - Kjøkkenet kan leies av private for tilberedning av mat til eget selskap /møte. (Se: Priser for leie.)
  - Leietakere kan medbringe egen bevertning. Dersom en ønsker å benytte Nærvangs kjøl & frys, servise, varme mat og/eller trakte kaffe/te på kjøkkenet, gjøres avtale om dette.
  - Dersom du ønsker å kjøpe bevertning til ditt selskap/møte: Ta kontakt med husøkonomen. Hun kan gi tips om leverandør.
  - OBS! Oppvaskmaskina på Nærvang er en storhusholdnings-maskin. Oppvasken må spyles ren før den settes i maskina. (Se oppslag.)

 • Rydding - Renhold:
  - Leietaker rydder lokalet etter arrangementet, rengjør møbler og utstyr, sorteter avfall og tar søppelposer og sekker ut av lokalet. Kildesortert avfall leveres på anvist sted. Utleier kan besørge levering av restavfall mot en avgift pr. sekk. I motsatt fall tar leietaker restavfallet med hjem.
  - Nærvangs husøkonom besørger sluttvask av gulv.
  - Leietaker kan ev. etter avtale vaske selv.

 • Vakthold:
  - Når lokalet leies ut til offentlige fester, er det krav om at leietaker sender søknad til politiet om godkjenning av ordensvakter. Alder: minimum 23 år. (Søknadsskjema.) Dette må være i orden i god tid før arrangementet, og kopi må sendes Nærvangs kontaktperson.

 • Ungdomsparty:
  - Ved utleie til ungdom under 18 år, må en av de foresatte stå som leietaker. Vedkommende er da juridisk ansvarlig i tilfelle noe skulle skje.
  - Selv om det dreier seg om et lukket selskap, stiller Nærvang krav om at det er minst 2 vakter over 20 år i døra - for å hindre at uvedkommende trenger seg inn. Bedre føre var enn etter snar!
  - En trenger ikke søke om godkjenning av vakter i lukket ungdomsparty, men Nærvang ønsker å få oppgitt navn på vaktene.
  - Nærvang har også praktisert at husøkonomen, ev. en fra styret, stikker innom festen og hilser på i løpet av kvelden/natta.

 • Garderobe:
  - Yttertøy skal oppbevares i garderoben, ikke tas med inn i festlokalet. (Jfr. Branninstruks.)

 • Utstyr:
  - Lokalet har nytt lyd- og lysanlegg, teleslynge (for hørselshemmede), videoprojektor, fastmontert filmlerret og en stor flatskjerm/TV som kan plasseres etter behov. Det finnes "flippover" og en god, gammeldags skoletavle i lokalet i 2.etg.
  - Huset har fiberkabel for internett. Det er tilgang til gratis trådløst nettverk for leietakere.
 • Søknadsskjemaer - Fest /Sammenkomst med dans

  NB! Lenkene til dokumentene under er ikke klikkbare. Kopier lenken og legg den inn i adressefeltet på din maskin.

  - SØKNAD SOM SENDES KOMMUNEN: "Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning.":  http://www.box.com/s/bux4jkc33pd2cu00nagt

  - SØKNAD SOM SENDES POLITIET: "Søknad om sammenkomst med dans.": https://app.box.com/s/5m4o0e0fey53slb0pyn1

  - Skriv fra Ringsaker kommune: "Orientering om skjenkebevilling for enkeltanledning - hvordan forsamlingslokaler skal forholde seg.": https://www.box.com/s/s5ie8rb3kvehejsy3458

  - Utdrag fra Alkoholloven: https://www.box.com/s/8e5yemnw62ihbc2mml6e

  Brannvernregler og ev. skriftlig leieavtale

  - Det er viktig at leietaker setter seg inn i brannvernreglene. (Påbud fra brannvesenet i Ringsaker.)
  Lenke til dokumentet "Nærvang-Brannvern-Instruks" nederst på siden.

  - Dersom avtale om leie kun er gjort muntlig ( f.eks. via telefon) kan det være hensiktsmessig at det settes opp en skriftlig leieavtale, slik at begge parter har lik forståelse av avtalen og at fakturaen som sendes ut i etterkant blir korrekt.
  2016_Nærvang-Brannvern-instruks.pdf (172 kB)
   Den siden du er på nå ble sist oppdatert 21/8-2018

  Gå til hovedsiden for siste nytt

   Del denne siden på Facebook: