Lag og foreninger i nærområdet + kommune + avis

Bli med i lag og foreninger

Bilde
- Brufoss bridgeklubb: Knut Johansen, leder. Tlf.: 988 85 825
. http://www.bridgefederation.no/ til Norsk bridgeforbund.

- Fagernes bygdekvinnelag: Sissel Ophus Brandbu, leder. Tlf.: 62 36 75 29
. http://www.bygdekvinnelaget.no/ til Norsk bygdekvinnelag.

- Fagernes og Åsen helselag: Bjørn Sagen, leder. Tlf.: 975 71 350.
. http://www.nasjonalforeningen.no/ til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

- Falken 4H: Ole Petter Bokrudstad, rådgiver. Tlf.: 482 41 131
. http://www.klubbinfo.no/falken til Falken 4H sin hjemmeside.

- Lucky Næroset: Prosjet: Helseveg1. Helge Vestheim, leder. Tlf.: 901 20 820
. http://www.lucky-naeroset.no/ til Lucky Næroset sin hjemmeside.

- Nordre Ringsaker hagelag: Inger Mette Fredheim, leder. Tlf.: 920 90 205
. Klikk deg fram via menypunktet "Fylker og lokallag" fra lenken under:
. http://www.hageselskapet.no til Det norske hageselskap.

- Næra toraderlag: Else Karin Støbakk, leder. Tlf.: 913 05 761

- Næren mannskor: Ola Øverstad, leder. Tlf.: 623 68 296
. Korets hjemmeside: http://klubbinfo.no/neren

- Næroset båt- og fritidsforening: Hallgeir Evensen, leder. Tlf.: 454 83 186
. http://www.klubbinfo.no/nbff til hjemmesiden.

- Næroset IL: Bjørn Ottar Torp, leder. Tlf.: 482 81 090
. Søk på FaceBook på "Næroset IL" for å få info om gruppene for fotball, ski, turn og sykkel.

- Næroset parkvesen: Heidi Sneisen, leder. Tlf.: 948 24 443

- Nærvangs Venner. Info: Reidunn Ødegaard. Tlf.: 415 26 280
. Til info på FaceBook: https://www.facebook.com/nervang.kulturhus/

- Ringsaker bygdeungdomslag: Marius Stalsberg, leder. Tlf.: 902 05 596
. http://www.nbu.no/hedmark/ til hjemmesiden.

- Ringsaker historielag: Ole E. Storlien, leder. Tlf.: 918 44 676(?)
. http://ringsakerhistorielag.no/ til hjemmesiden.

- Stiftelsen Kvisla mølle: Kjell Holum, kontaktperson. Tlf.: 958 43 060

- Trimdans/ Lunsjdans på Nærvang: Solveig Vestheim, kontaktperson. Tlf.: 942 88 765

- Åsheim skytterlag: Erik Skaug, leder. Tlf.: 959 81 579
. http://www.dfs.no/aasheim/ til hjemmesiden.

- Åsmarka bondelag: Arild Holtklimpen, leder. Tlf.: 481 14 474
. http://www.bondelaget.no/ til Norges bondelag.

- Åsmarka bonde- og småbrukarlag: Kjersti Røhnebæk, leder. Tlf.: 979 87 830
. http://www.smabrukarlaget.no/ til Norsk bonde- og småbrukarlag.

Ringsaker kommune

Bilde
http://www.ringsaker.kommune.no/ til kommunens hjemmeside.
I menyen til venstre finner du blant annet kart over Ringsaker kommune og en "knapp" for Kultur/ Fritid/ Reise.
I menyen finnes også http://www.ringsaker.kommune.no/kulturkalender.208879.no.html til Kulturkalenderen.
Her kan du søke etter eller registrere kulturarrangementer. Tjenesten er gratis.

http://www.ringsaker.kommune.no/lag-og-foreninger.192894.no.html til oversikt over lag og foreninger i Ringsaker.

Ringsaker Blad

Bilde
http://www.ringsaker-blad.no til RB`s hjemmeside.
Distriktets lokalavis. Nyheter fra Ringsaker. Her finner du nettutgaven av avisen. Papirutgaven er tilgjengelig i fulltekstutgave som pdf-fil.
Nytt nummer tirsdag, torsdag og lørdag.
 Denne siden ble sist oppdatert 20/12-2016

 Del denne siden på Facebook: