Dugnader og annen frivillig innsats for bygda

Det er bestandig bruk for folk som vil ta et tak for bygdas storstue og for hygge og trivsel i sentrum.

2016 - Fullføring av prosjektet "Nye Nærvang".

Bilde

Renovering /ppussing av storsalen, kaffestua, inngangsparti og garderobe. I kaffestua har de opprinnelige tømmerveggene kommet fram fra glemselen og de gamle 50-tallsmøblene kler rommet. I storsalen legger en først merke til de store vinduer ut mot Fløtlivegen, nytt parkettgulv og det røde sceneteppet foran mørk blå scenevegger. Her er nye møbler og oppgradert teknisk uystyr. I kjelleren: Nytt, fasjonabelt toalettrom som har vakt oppsikt blant gjestene. "Finere enn på Grand/Plaza i hovedstaden!"

Godt over 100 sambygdinger har deltatt i denne storstilte dugnaden, initiert og ledet av vår utmerkede styreleder Hans Christian Medlien - sammen med byggteknisk ansvarlig, byggmester Knut Skaug.

2015: Parkvesenet gjenoppstår - Kraftverket

Bilde
Det er nå registrert navn på ca 30 personer som har sagt seg villige til å gjøre en dugnadsinnsats på forskjellige områder i sentrum av Næroset. I tillegg kommer ca 40 som på annet vis gjør/har gjort en innsats. Bakgrunnen er initiativet Nye Næroset 2015 med formål å koordinere all fornyet kraft i Næroset på vei mot nye mål.
- Beplantning: Gartner Heidi Sneisen har med seg Mirjam Nerstad og Ingrid Elvelund som tar seg av blomsterbed og annen beplantning. Flere buskvekster kan forventes. Anne Marie Skaugen Harby følger opp vanning av blomster.
- Plenklipping: Henrik Bokrudstad, Falken 4H, har sommerarbeid som ”plenmaskinist” i TrøllParken, ved Nærvang og Kanalpaken/Båthavna. Timelønna dekkes av kjøpmann Harby.
- Rasteplassen Olsens Plass: Kjell Danielsberg har i mange år påtatt seg å holde Olsens Plass velfrisert.
TAKK TIL ALLE!

- Søppel langs veien: Vi mangler en til å plukke opp søppel langs veiene i sentrum. Det er stadig noen som kaster gatekjøkken-emballasje osv ut av bilvinduet. Kanskje du vil gjøre den jobben?

- Brøytekant i den nye innkjøringa mot Fløtlivegen: Det bygger seg ofte opp en stor barrikade av snø når brøytebilen og veiskrapa fær forbi. Vil du ta på deg å fjerne den?

Kontakt kjernekraftreaktor HC Medlien på 901 46 444 hvis du vil melde deg på som en ressurs i Lucky Kraftverk for Nye Næroset.

Prosjektet har egen side på FaceBook. Søk opp Nye Nærvang i Nye Næroset.

2014 - Nye Nærvang

Bilde
Før årsmøtet 2014 greide ikke valgkomiteen å skaffe kandidater til et nytt styre for Nærvang SA. HC Medlien startet da prosjektet Nye Nærvang i Nye Næroset. En omfattende ide-dugnad og en runde med husbesøk til ny-innflyttede i bygda, ga resultater. Nytt styre kom på plass på ekstraordinært årsmøte 2. Det jobbes nå med å etablere grupper som kan gi nytt liv på Nærvang.
- Basargruppe kom raskt på plass. Det blir god, gammeldags basar på senhøsten. Forhåndssalg av nummer er godt i gang.
- Det er planlagt julemesse og strikke-treff. (Se Nærvangs kalender.)
- Diverse vedlikehold inne på Nærvang: Husvask, småreparasjoner, rydding. Her kan en hente ut dugnads-ressurs fra Kraftverket. (Se over.)
- Mange gode ideer er lansert for å skaffe liv på Nærvang og hardt tiltrengte kroner i kassa.

PS: Årsregnskapet viser at det koster godt 200.000 kr/år å drifte Nærvang.
. . . I tillegg trengs ca. 50.000 kr/år til mindre innkjøp og reparasjoner/ vedlikehold.

PPS: Offentlig vann/ avløp er pålagt. Det vil koste ca 200.000 kr.

2007-2009: Påbygging og oppgradering av huset

Bilde
Driftsåret 2007 ble preget av Den store byggesaken. Prosjektet har gått på skinner med Bjørn Ottar Torp i spissen som prosjektleder.

Sommeren 2007 sto beising av bygningen på programmet. Det gikk så det suste: Stillaser og kraner kom på plass til rett tid og beisekostene og -bøttene gikk fra hånd til hånd. Noen sto på dag etter dag - uke etter uke, mens andre var innom ei økt eller to og dyppet kosten.

Høsten 2008 sto stort sett bare nytt fyringsanlegg igjen på prosjektplanen. Arbeidet med installering av vann til vann-anlegg ble sluttført våren/sommeren 2009. Da gjensto bare sluttrapportering til Ringsaker kommune og Hedmark fylke. Så er "den store byggesaken" vel i havn!

Sammen er vi dynamitt...!! Noen eksempler (2008-2009.)

Bilde
Stor dugnad i 2009 for å få til oppsetting av forestillingen "Fire fyrer i fri flyt" - en cabaret med Viggo Sandvik. Ove Røsbak og Jon Lotterud - fredag 17. april. Nærvang AL sto som arrangør for denne kulturkvelden. Lag og foreninger besørget det praktiske, administrert av styret for Nærvang AL. Et gjennom vellykket arrangement som ga gode penger i kassa.

I 2008 ble det satset stort på forhåndssalg av nummer til JUBILEUMBASAREN som gikk av stabelen lørdag 18. oktober, under jubileumsmarkeringen NÆRVANG 100 ÅR. Netto inntekt for huset ble 60.000 kr. En stor takk til alle som bidro til å hale suksessen i land!

Det trengs stadig småflikking her og der. En rute i et kjellervindu må skiftes. Taknedløp må rettes på. Dørhåndtak trenger utskifting. Gulv må lakkes. Rundvask og maling - både her og der. Det er hele tiden noe å flikke på i en stor gammel trebygning. Meld deg til tjeneste!

På denne siden vil bygdefolket kunne følge med på behovet for dugnadsarbeid - melde seg til tjeneste, møte opp og gjøre en innsats!
Vel møtt når det trengs!
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 1/8-2017

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: