Nytt STYRE for Nærvang Kulturhus SA i Næroset

Bilde
Styret 2018: Stein Runar Olsen, Sharon Wessel, Frank W Jakobsen, Halvor Nilssveen (+ Hege Solberg,)

I årsmøtet 26.02.2018 ble det valgt ny styreleder, to nye styremedlemmer og et nytt varamedlem

Det nye styret ser slik ut:

  • Frank W. Jakobsen - styreleder
  • Dag Solberg - varamedlem
  • Hege Solberg
  • Hege Cathrine Ørnov - varamedlem
  • Stein-Runar Olsen
  • Lise Beathe Haukåssveen - varamedlem
  • Sharon Wessel
 
  • Halvor Nilssveen
 

Det nye styret vil konstituere seg /fordele funksjoner på førstkommende styremøte. Listen over vil da bli oppdatert.

Revisorer: Johannes Haugen og Bjørn Ottar Torp (ny)
Åsmarka Bondelag går inn som nytt medlem i valgkomiteen.
Reidunn Ødegaard fortsetter som web-redaktør og "sekretariat".
Elin Holmlund, ny husøkonom, spanderte kaffe og biteti.
Gro Medlien og Bjørn Ottar Torp fortsetter som henholdsvis brannvernleder og nøkkelansvarlig på Nærvang

Frammøte på årsmøtet: 19 personer møtte. Det må sies å være et svært godt frammøte. Avtroppende styreleder HC Medlien og avtroppende arrangements-ansvarlig Monica Hovind Hovlistuen ble behørig takket av med et vell av blomster og konfekt samt stormende applaus for fremragende innsats og ypperlig resultat gjennom tre år i styret.


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse