Reguleringsplan for nok et boligfelt i Næroset

Bilde
Skisse over boligfeltet

Åpent møte på Nærvang tirsdag 29. august kl 18:00

Det arbeides med forslag til reguleringsplan for området mellom Nærosvegen og Kanalparken i Næroset. Planområdet er 28 daa stort og tilrettelegger for boligbygging med mulighet for noe næringsutvikling i tilknytning til boligene. Det blir et åpent møte med presentasjon av planforslaget på Nærvang 29. august kl. 18.00 med mulighet for å komme med innspill. ARR Arkitektkontor gjennomgår planen på oppdrag fra grunneier Even Haukåssveen. Han har tru på at det er marked for boliger i Næroset.

Møt opp i Kaffestua på Nærvang og få presentert reguleringsplanen for boligfeltet. Kaffe og kringle fra kl 18.

 


 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse