Årsmøte

Årsmøtet i Nærvang forsamlingslokale SA er foretakets høyeste styrende organ.

Årsmøte 24.02.2020

Her vil du etter hvert finne alle dokumenter som ifølge vedtektene skal kunngjøres forut for årsmøtet 2020.
Skriv ut dokumentene og ta med til årsmøtet.
- Her er lenke til dokumenter som gjelder årsmøtet 2020: https://app.box.com/s/4xds38m82mjjra9distjcih1dzhyif5g

- Dokumenter til årsmøtet 2019 ligger fremdeles på denne adressen: https://app.box.com/s/rq9arhg5tfsh9x4wjv2s9lnm2tky8lpo

Medl./ andelseiere i Nærvang SA året 2019

https://app.box.com/s/i5osn7l4iteoyoxakw3vavbsnqb6gwzx/file/592963917243 Lenke til oppdatert liste over de som skal ha skriftlig innkalling til årsmøte.
- Oversikt over medlemmer/andelseiere med fulle rettigheter i årsmøter.
- Lista har også med oversikt over medlemmene i styret samt diverse andre verv og funksjoner i andelslaget.

Valgkomité 2020

Fungerende VALGKKOMITÈ forut for årsmøte 2020, her v/foreningens representant
- Nærvangs Venner . . . (2020) - Ole Petter Bokrudstad
- Åsmarka bondelag . . . (2020-2021) - Gjermund Danielsberg
- Åsmarka bonde- og småbrukarlag... (2020-2021-2022) Kjersti Røhnebæk

Vedtekter for foretaket Nærvang forsamlingslokale

- https://app.box.com/s/z5d8a720ueatk2y2mpfg7gyuuk66j4kj til Vedtekter for Nærvang forsamlingslokale som samvirkeforetak, vedtatt 16.03.2015

Samlemappe: Disse har før sittet i styret osv.

Her ligger oversikter over hvem som har vært andelseiere, sittet i styret eller innehatt andre funksjoner i foretaket Nærvang Kulturhus, opp gjennom årene.  Listene er ordnet etter årstall. Klikk på lenken: https://app.box.com/files/0/f/265462099/N%C3%A6rvang_-_%C3%85rsm%C3%B8tet_-_Representanter_-_Oversikt_navn

Samlemappe: Innkallinger til årsmøte

https://app.box.com/s/6tmzqz5uvr0bw212jfm9 til innkallinger til årsmøter.

Samlemappe: Styrets årsmeldinger

https://app.box.com/s/gntzi956l8shz2pqsdrs til liste over årsmeldinger fra styret.

Samlemappe: Regnskap og budsjett

https://app.box.com/s/lzw40uk5z6y2am0ngmze til oversikt over regnskap og budsjett.

Samlemappe: Protokoller fra årsmøter

http://www.box.net/shared/zzygeaycai til liste over årsmøtets møteprotokoller.

Maler: Rodelister. Tekst giroer (innsamlingsaksjon og verving). Andelsbevis.

https://app.box.com/s/7wxs03g8kwmnkty9yvnx til maler.
- Rodelister over husstander i Fagernes skolekrets. Brukes ved utdeling av flygeblader i postkassene.
- Mal for giro-tekst til bruk ved den årlige innsamlingsaksjonen til støtte for Nærvang.
- Mal for giro-tekst til bruk ved verving av nye andelseiere.
- Mal for andelsbevis i Nærvang forsamlingslokale SA.

Denne siden inneholder mer info:

 Del denne siden på Facebook: