Årsmøte

Årsmøtet i Nærvang forsamlingslokale SA er foretakets høyeste styrende organ.

Årsmøte 25.02.2019

Her vil du etter hvert finne alle dokumenter som ifølge vedtektene skal kunngjøres forut for årsmøtet 2019.
Skriv ut dokumentene og ta med til årsmøtet.

- Dokumenter til årsmøtet: Klikk på denne adressen: https://app.box.com/s/rq9arhg5tfsh9x4wjv2s9lnm2tky8lpo

Medlemmer/ andelseiere i Nærvang SA året 2018

https://app.box.com/s/xscc3if766ihgkqbj3yeweygju8z1alt Lenke til oppdatert liste over de som skal ha skriftlig innkalling til årsmøte.
- Oversikt over medlemmer/andelseiere med fulle rettigheter i årsmøter.
- Lista har også med oversikt over medlemmene i styret samt diverse andre verv og funksjoner i andelslaget.

Valgkomité 2019

Fungerende VALGKKOMITÈ forut for årsmøte 2019, her v/foreningens representant
- Næroset idrettslag . . . (2017-2018-2019) - Heidi Håkenstad
- Nærvangs Venner . . . (2018-2019-2020) - Ole Petter Bokrudstad
- Åsmarka bondelag . . . (2019-2020-2021) - Bjørn Danielsberg
-

Vedtekter for foretaket Nærvang forsamlingslokale

- https://app.box.com/s/z5d8a720ueatk2y2mpfg7gyuuk66j4kj til Vedtekter for Nærvang forsamlingslokale som samvirkeforetak, vedtatt 16.03.2015

Samlemappe: Oversikt over representanter og andre funksjoner

Klikk på lenken for å se hvem som har sittet i styre og stell i Nærvang Kulturhus opp gjennom årene: https://app.box.com/files/0/f/265462099/N%C3%A6rvang_-_%C3%85rsm%C3%B8tet_-_Representanter_-_Oversikt_navn

Samlemappe: Innkallinger til årsmøte

https://app.box.com/s/6tmzqz5uvr0bw212jfm9 til innkallinger til årsmøter.

Samlemappe: Styrets årsmeldinger

https://app.box.com/s/gntzi956l8shz2pqsdrs til liste over årsmeldinger fra styret.

Samlemappe: Regnskap og budsjett

https://app.box.com/s/lzw40uk5z6y2am0ngmze til oversikt over regnskap og budsjett.

Samlemappe: Protokoller fra årsmøter

http://www.box.net/shared/zzygeaycai til liste over årsmøtets møteprotokoller.

Samlemappe: Brønnøysundregistrene - Samordnet registermelding

https://app.box.com/s/zyw2injbx42xvm6pit7o til oversikt over meldinger til Brønnøysundregistrene.
- Endringer sendes hvert år etter årsmøtet. Bruk blanketten "Forenklet registermelding for foreninger".

Denne siden inneholder mer info:

 Del denne siden på Facebook: