Årsmøte

Årsmøtet i Nærvang forsamlingslokale SA er foretakets høyeste styrende organ.

Årsmøte 24.02.2020

Her finner du alle dokumenter som ifølge vedtektene skal kunngjøres forut for årsmøtet 2020. (Dokumentene skal være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.)
Skriv ut dokumentene og ta med til årsmøtet.
- Her er lenke til dokumenter som gjelder årsmøtet 2020: https://app.box.com/s/4xds38m82mjjra9distjcih1dzhyif5g

Medl./ andelseiere i Nærvang SA året 2019

https://app.box.com/s/i5osn7l4iteoyoxakw3vavbsnqb6gwzx/file/592963917243 Lenke til oppdatert liste over de som skal ha skriftlig innkalling til årsmøte.
- Oversikt over medlemmer/andelseiere med fulle rettigheter i årsmøter.
- Lista har også med oversikt over medlemmene i styret samt diverse andre verv og funksjoner i andelslaget.

Valgkomité 2020

Fungerende VALGKKOMITÈ forut for årsmøte 2020, her v/foreningens representant
- Nærvangs Venner . . . (2020) - Ole Petter Bokrudstad
- Åsmarka bondelag . . . (2020-2021) - Bjørn Danielsberg
- Åsmarka bonde- og småbrukarlag... (2020-2021-2022) Kjersti Røhnebæk

Vedtekter for foretaket Nærvang forsamlingslokale

- https://app.box.com/s/z5d8a720ueatk2y2mpfg7gyuuk66j4kj til Vedtekter for Nærvang forsamlingslokale som samvirkeforetak, vedtatt 16.03.2015

Samlemappe: Disse har før sittet i styret osv.

Her ligger oversikter over hvem som har vært andelseiere, sittet i styret eller innehatt andre funksjoner i foretaket Nærvang Kulturhus, opp gjennom årene.  Listene er ordnet etter årstall. Klikk på lenken: https://app.box.com/files/0/f/265462099/N%C3%A6rvang_-_%C3%85rsm%C3%B8tet_-_Representanter_-_Oversikt_navn

Samlemappe: Innkallinger til årsmøte

https://app.box.com/s/6tmzqz5uvr0bw212jfm9 til innkallinger til årsmøter.

Samlemappe: Styrets årsmeldinger

https://app.box.com/s/gntzi956l8shz2pqsdrs til liste over årsmeldinger fra styret.

Samlemappe: Regnskap og budsjett

https://app.box.com/s/lzw40uk5z6y2am0ngmze til oversikt over regnskap og budsjett.

Samlemappe: Protokoller fra årsmøter

http://www.box.net/shared/zzygeaycai til liste over årsmøtets møteprotokoller.

Maler: Rodelister. Tekst giroer (innsamlingsaksjon og verving). Andelsbevis.

https://app.box.com/s/7wxs03g8kwmnkty9yvnx til maler.
- Rodelister over husstander i Fagernes skolekrets. Brukes ved utdeling av flygeblader i postkassene.
- Mal for giro-tekst til bruk ved den årlige innsamlingsaksjonen til støtte for Nærvang.
- Mal for giro-tekst til bruk ved verving av nye andelseiere.
- Mal for andelsbevis i Nærvang forsamlingslokale SA.

Denne siden inneholder mer info:

 Del denne siden på Facebook: