Adresse, telefon, bank, økonomi, drift

Fakta om Nærvang Kulturhus - foretaksnavn Nærvang forsamlingslokale SA.

Nærvang forsamlingslokale SA = NÆRVANG KULTURHUS

Bilde
ADRESSE: Nærvang kulturhus, Nærosvegen 2, N-2364 Næroset

TELEFON: 99 50 46 00 (mobil).
BANKKONTO: 1875 07 45268 (DNB) - innbetaling av husleie.
ORGANISASJONSNR.: 871 424 152 (Enhetsregisteret, Brønnøysund)
HJEMMESIDE (URL): http://www.klubbinfo.no/nervang
WEB-REDAKTØR: Reidunn Ødegaard. Tlf.: 415 26 280.
HUSØKONOM/ KUNDEKONTAKT: Elin Hoømlund. Ta kontakt via Nærvangs tlf.nr. 99 50 46 00 eller via nettsiden Send melding til nervang.

- Nærvang forsamlingslokale, reist av Fagernes kvindeforening, ble innviet i 1908.
- I 1978 ble Nærvang omorganisert til andelslag under navnet A/L Nærvang forsamlingslokale.
- I 2007 ble andelslaget omregistrert til foretak med momsplikt, etter omfattende oppgradering av huset. Det juridiske navnet i foretaksregisteret ble da Nærvang forsamlingslokale BA - der eierne hadde "begrenset ansvar".
- Samtidig ble markedsnavnet Nærvang Kulturhus registrert som tillegg i foretaksregisteret i Brønnøysund.
- Fra 01.01.2013 er foretaket Nærvang forsamlingslokale registrert som samvirkeforetak (SA) - etter pålegg fra Brønnøysundregistrene.
Bilde
Nærvang Kulturhus var inntil 1.01.2013 eid av A- og B-andelshavere, d.v.s. lag og foreninger som hadde kjøpt A-andeler, samt alle husstander i Fagernes skolekrets, Ringsaker, Hedmark, som automatisk fikk tildelt 1 B-andel hver.

Fra nyttår 2013 er foretaket omorganisert fra BA (foretak med begrenset ansvar) til SA (samvirkeforetak). Foretaket er til enhver tid åpent for nye medlemmer. Enkeltpersoner, lag og foreninger, institusjoner og bedrifter kan tegne et ubegrenset antall andeler. En andel koster 100 kr.

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Det avholdes årsmøte innen 1. mars hvert år. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte. Hver andelshaver har 1 stemme i årsmøte, uansett antall andeler. Det utbetales ikke utbytte. Alt overskudd skal gå til drift, vedlikehold, investering i og utbedring av Nærvang.

Et valgt styre er ansvarlig for daglig drift. Foretaket driftes av frivillige.

Økonomi - Drift

Bilde
Nærvang AL baserer sin økonomi på utleie av lokaler - men også på dugnadsarbeid, bevilgning av offentlige midler, rabatt på innkjøp eller gratis bistand fra lokale bedrifter. Driftsmidler hentes også gjennom årlige frivillige kontantbidrag fra innbyggerne i kretsen. Dessuten fra Nærvangs egne arrangementer som basarer, konserter, show, kulturkvelder, bygdefester o.l.

FASTE UTLEIE
- Leilighet i 2. etg. av bygget. (Tjenestebolig for husøkonomen.)
- Storsalen. Næren mannskor leier storsalen fast 1 gang pr. uke til korøvelse.
- To mindre rom i underetasjen leies av Næren mannskor som notelager.
- Fagernes og Åsen helselag leier salen + fotpleierom fast 1 gang pr mnd. til medlemsmøter.
- Kjellerstua leies av danseklubben TrimDansen. (2 t hver tirsdag formiddag.)

PERIODISK UTLEIE
Privatpersoner, foreninger og bedrifter leier storsalen, kaffestua og Liv&Lyst-salen til fester, jubileer og andre markeringer, forestillinger, møter, kurs og liknende. Kjøkkenet kan også leies ut/disponeres etter behov.
Nærvang SA er avhengig av slik utleie på et visst nivå for å kunne drifte Nærvang kulturhus.

INNTEKTSNIVÅ
- Inntektene må dekke daglig drift av lokalet som strøm, olje, renovasjon, telefon og forsikring.
- I tillegg må midler kunne settes til side for å dekke vedlikehold av bygning og uteområde, samt nyanskaffelser og nødvendig utskifting av møbler og utstyr.
- En tar ikke sikte på inntekter utover dette.
 Den siden du er på nå ble sist oppdatert 28/2-2018

Gå til hovedsiden for siste nytt

 Del denne siden på Facebook: