Om Næren Mannskor

Nye medlemmer ønskes!

Næren mannskor har hørt hjemme på Nærvang i Næroset over 100 år - bortsett fra et kortere avbrudd under krigen.
I starten hadde koret mest lokale sangere, men i våre dager har det medlemmer fra hele Ringsaker og enda lenger unna.

Næren Mannskor består i dag av ca 30 medlemmer. Dirigent fra høsten 2018 er Erik Brænden.
Koret har et allsidig repertoar, som spenner fra seriøse "Julemorgen i Ringsaker kirke" og felleskonserter med andre kor - til lystige cabaret-forestillinger med tablåer og ablegøyer rundt om på bygdehusene.  

Turer i inn- og utland arrangeres årlig.

Koret har nå (f.o.m. høsten 2019) sine faste øvingskvelder på Moelv kirkesenter i Moelv hver torsdag kl. 19-22.

Koret ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!
Ta kontakt med:

- Styreleder: Sjur Alhaug, tlf.: 97013359

- Sekretær: Tommy Ragnarsen, tlf.: 970133599

 Del denne siden på Facebook: