Om Næren Mannskor

Næren mannskor har hørt hjemme på Nærvang i Næroset uavbrutt i mer enn 100 år - når en ser bort fra et kortere avbrudd under krigen. I starten hadde koret mest lokale sangere, men i våre dager kommer medlemmene fra hele Ringsaker og enda lenger unna.

Næren Mannskor består i dag av ca 30 medlemmer. Dirigent: Jon Birger Fløtre. Koret har et allsidig repertoar. Arrangementene spenner fra seriøse "Julemorgen i Ringsaker kirke" og felleskonserter med andre kor - til lystige cabaret-forestillinger med tablåer og ablegøyer rundt om på bygdehusene. Turer i inn- og utland arrangeres årlig.

Koret har faste øvingskvelder på Nærvang Kulturhus i Næroset, hver tirsdag kl 19-22. (I januar 2017 er øvingsdag flyttet til onsdager p.g.a. at fast dirigent er sykmeldt en periode.)

Koret ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! Ta kontakt med:

- Styreleder: Terje Bergsbakken, tlf.: 90111564

- Sekretær: Kjell Hauge, tlf.: 92236589

 Denne siden ble sist oppdatert 9/1-2017

 Del denne siden på Facebook: