Bilder av Næren mannskor

Her kan du se bilder fra diverse opptredener og andre opplevelser

Næren mannskor. Foto tatt på Nærvang kulturhus.

Bilde

Hyggekveld på Jølstad grendehus. (HA 2016?)

Bilde

Cabaret-konsert 2016

Bilde

Det øves til Cabaret-konsert 2016

Bilde

Koret i Trollparken i Næroset

Bilde

Sang- og musikkstevne 1954 - På vei til Gurivangen.

Bilde

Kommentarer v/ Anders Gjørslie:

I bildet fra venstre, de tydeligste ansiktene:

Nr 2 bakfra: Kåre Kjellsmoen, bærer noe kvitt i handa.

Nr 3 bakfra: Kåre Moen

Til venstre for høyre duskbærer (rekka bak): Gunnar Østli

Fanebærer: Karstein Kjellvold, sønn til stifter Andreas Kjellvold.

Venstre duskbærer (nærmest Nærvang): Børre Skjønsberg.

Sangerstevne på Nærvang /Kjevlehaugen juni 1937

Bilde

Selve stevnet foregikk på Kjevlehaugen - en festplass som lå mellom Sagen og Skreddermoen.

I fint vær var det populært med konserter i det grønne. Frammøte og bevertning på Nærvang.

Næren mannskor på verandaen i 2. etg. Dirigent: lærer Morten Ødegård. Sønnen Thor til høyre.

Kåre Moen, med lys jakke, er den eneste av sangerne vi vet navnet på.

Serveringsdamer (oppvartere) på trammen. Bergine Kjellsmoen nr. 3 fra venstre.

 Del denne siden på Facebook: