Om Næroset Båt- og Fritidsforening, NBFF

Båtforeninga disponerer 37 båtplasser. Havna har slipp for sjøsetting av båter. Det må deponeres for nøkkel til bommen. NBFF har et styre på 5 personer, som velges i årsmøte.

Kontakt-INFO

Bilde
Frank Hagelund
Adresse:
Næroset Båt- og Fritidsforening (NBFF)
c/o Frank Hagelund, Ringsvegen 540, 2390 Moelv.

E-post til Frank Hagelund, leder: frhagelu@bbnett.no
Tlf.nr. til Frank Hagelund: 913 972 21
E-post til Næroset Båt- og Fritidsforenings: Reidunn Ødegaard, webredaktør: reidegaa@bbnett.no
Beskjeder sendt fra "Kontakt nbff" på hjemmesiden, åpnes av webredaktøren.

Nøkkel til bommen i båthavna, depositum: Lars Ivar Bakås, tlf. 473 14 152.

Bankkonto, NBFF: 7192 05 43809
Org.nr. i Brønnøysundregistrene: 958 148 120

Kort om båtforeninga i Næroset

Bilde
 • Alle som har kjøpt båtplass i Næroset Båthavn, er automatisk medlemmer i Næroset Båt- og Fritidsforening (NBFF). Vilkår: Årskontingent, dugnadsplikt eller betaling for dugnadsfritak. Det må deponeres for nøkkel til bommen.
 • Det er anledning til å leie ut båtplass på framleie. Eier står likevel som ansvarlig for medlemsforpliktelsene. Styret i NBFF administrerer ikke framleie av båtplass.
 • Folk som drar rundt med båten på henger og ønsker å bruke slippen i Næroset Båthavn for å komme på vannet, kan deponere for nøkkel til bommen inn til båthavna. Utlevering av nøkkel er betinget av støttemedlemskap i NBFF.
 • Det er egne satser for leie av plass til kano eller plass kun til vinteropplag av båt.
 • Alle som ønsker å bidra til å holde området i stand, eller bare er lykkelige brukere av friluftsområdet Kanalparken, er velkomne som støttemedlemmer eller som frivillige i NBFF. Slikt medlemskap medfører ingen forpliktelser, bare tilhørighet og fellesskap!
 • Registrerte medlemmer får tilgang til medlemslisten ved å logge seg inn på NBFFs hjemmeside.
 • Prisliste - Sist revidert 2016

  Bilde
  Medlemmer med båtplass
 • ETABLERING: Kjøp av båtplass: kr. 3.500,00. (+ 350 kr for formalitetsarbeid og 700 kr i medlemsavgift 1. år.)
 • MEDLEMSKONTINGENT = kr. 1.000,00 pr. år - også i etableringsåret.
 • DUGNADSFRITAK = kr. 1.000,00 pr. år - innbetalt forskuddsvis.
 • AVTALEBRUDD: Medlemmer med båtplass plikter å delta på minimum 3 dugnader pr. år. (Antall dugnader bør bestemmes i årsmøte.) Avgift for manglende frammøte = kr. 500,00 pr. gang, begrenset oppad til kr. 2.000,00 pr år. Det vil si: Dersom leietaker aldri møtte til dugnad året før, og heller ikke hadde betalt for dugnadsfritak, innkreves etterskuddsvis en avgift på inntil kr. 2.000,00.
  Summen innkreves samtidig med neste års leie av båtplass og føres på samme faktura.
 • FORMALITETSARBEID: Ved etablering/videresalg av båtplass = kr. 350,00

  Medlemmer med kanoplass
 • PLASS FOR KANO = kr. 300,00 pr.år. Ingen dugnadsplikt.

  Støttemedlemskap
 • STØTTEMEDLEM /ADGANG BÅTSLIPPEN = kr. 150,00 pr. år. Ingen dugnadsplikt.

  "Venner" - Frivillige
  Folk som har lyst til å være med å jobbe i båthavna eller støtte tiltaket på andre måter, er hjertelig velkomne - uten at de trenger å være medlemmer i NBFF.

  Nøkkel for adgang til båthavna: Depositum = kr. 200,00. Det kreves minimum støttemedlemskap for å få utlevert nøkkel til bommen.
 •  Del denne siden på Facebook: