Innkalling og sakliste

Årsmøtet er NBFF`s høyeste myndighet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Andre kan inviteres med.

Innkalling til Årsmøte 2020

Tid: Mandag 20. april 2020 - kl 19.00.
Sted: Nærvang, kaffestua.

Innkallinga ligger i lista som er lenket opp nedenfor.

Liste over innkallinger til Årsmøter i NBFF

Bilde
https://app.box.com/shared/yv3pu508qr til liste over innkallinger - fra og med 2009.

- Klikk på lenken over.
- Klikk på tittelen på dokumentet du vil se.
- Klikk på "Last ned".
- Åpne dokumentet og "Skriv ut".

 Del denne siden på Facebook: