Invitasjon Nordkraftloopen 2013

Bilde

Narvik Bordtennisklubb har den glede å invitere til Nordkraft Loopen.

Sted: Ankeneshallen, Ankenes, Narvik.
Tid : Lørdag 14.september kl 09.00 og søndag 15.september 2013 kl 09.00.
Hallen åpner 08.00 begge dager.
Turneringen er underlagt NBTF`s konkurransereglement.
Alle norske spillere må ha løst spillerlisens, jfr NBTF`s konkurransereglement pkt 1.7.
Unntaket her er sjåførklassen.
Alle klasser spilles best av 5 sett.
NIF`s dopingbestemmelser gjelder alle deltagere i turneringen.
Styrkeseeding etter rankingpoeng ved trekningspunkt.
Utenlandske spillere seedes etter skjønn.
Trekning foretas min 20 min før klassestart.
Lagledere plikter å melde spillere til sekretariat min 30 min før klassestart.
Overdommer: Terje S. Waag
Det blir kafeteria i hallen med salg av mat og drikke.

Klasser med foreløpig tidsskjema:
Lørdag
09.00 Veteran 35, Herrer eldre junior, Gutter 13 og Jenter 15.
12.00 Herrer A, Damer A , Gutter 15 og Gutter /Jenter 10.
15.00 Gutter/Jenter 15 double og Herrer double.
Søndag
09.00 Herrer C, Rekrutt 13 (under 1100 poeng) og rekrutt 15 (under 1300 poeng).
11.20 Gutter/Jenter 11.
11.40 Herrer Junior, Damer junior og sjåførklasse.
13.40 Herrer Åpen
15.30 Premieutdeling

Begrensninger: Man kan delta i kun èn klasse pr starttidspunkt.
Herrer Åpen, Herrer eldre junior og doubleklassene spilles som cup, mens resten av klassene spilles fortrinnsvis som puljespill. Ved stor deltagelse kan disse klassene arrangeres med puljer på 3 eller gjøres om til cupspill.

Gutter/Jenter 10 og 11 er èn felles mix klasse.
Gutter/Jenter 15 double spilles som èn mix klasse.
Sjåførklassen er åpen for voksne ikke aktive spillere. Deltagere i denne klassen kan kun delta her. Ingen krav til lisens i sjåførklassen.
Husk å spesifisere double partner ved påmelding (1-1,2-2 osv.)
Klasser med mindre enn 4 deltakere kan bli strøket eller slått sammen med andre klasser.
Tapere i cup klassene må påberegne å dømme neste kamp.
I klasser med puljespill dømmer spillerne selv i puljekampene.
Ellers håper vi at flest mulig kan være behjelpelig med dømming i turneringen.
For sesongen 2013 - 2014 gjelder følgende aldersbestemmelser:
Gutter/Piker 10 Født tidligst 01.01.2003
Gutter/Piker 11 Født tidligst 01.01.2002
Gutter/Piker 13 Født tidligst 01.01 2000
Gutter/Piker 15 Født tidligst 01.01.1998
Herrer/Damer junior Født tidligst 01.01.1996
Herrer/Damer eldre junior Født tidligst 01.01.1992
Veteran 35 Født senest i 1979.

Bord: 16 -18 bord av merkene Stiga, Stag og Butterfly.
Baller: Stiga *** Hvite.
Nett: Stiga og Yasaka.

Premiering: Pengepremier i HR A, HR,Åpen, HR.C, Damer A ,Vet 35, HR.JR, D. JR HR.E.JR ,G/J 15 double og Herrer double.
Ellers vanlig premiering .
Startkontigent: G/J 10 og G/J 11 60,-
Rekrutt, gutte og jente klasser (pulje). kr 80,-
Damer/Herrer Junior (pulje). kr 100,-
Herrer eldre junior(cup). Herrer Åpen (cup) og Sjåførklasse kr 100,-
Veteran 35, Herrer C og Damer A. (pulje) Kr 120,-
Herrer A (pulje) kr 150,-
Gutter/jenter double (cup) pr.spiller kr 50,-
Herrer double (cup) pr.spiller kr 70,-
Påmeldingsfrist fredag 6.september 2013
Påmelding sendes til : simoan@online.no
Startkontigent betales samlet av hver klubb innen fredag 6.september 2013 til Narvik BTK
v/ Simon Andreassen, Garnveien 43, 8520 Ankenesstrand bank kto.nr: 4520.16.03505
Merk innbetalingen med hvilken klubb det gjelder og Nordkraftloopen 2013..
For overnattingstilbud se : http://www.destinationnarvik.com/wips/2084292257/

Vi håper flest mulig har anledning til å delta i Nordkraftloopen og ønsker alle hjertelig velkommen til en fin bordtennishelg i Narvik.

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse