Innkalling til årsmøte i Narvik BTK.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011,
Narvik Bordtennisklubb

Når:Torsdag 31. Mars 2011 kl. 20.00
Hvor:Postterminalen Fagernes

Alle foreldre / foresatte ønskes hjertelig velkommen.

Dagsorden:
1.Konstituering
a.Åpning
b.Navneopprop
c.Godkjenning av innkalling
d.Godkjenning av dagsorden / saksliste
e.Valg av møteledelse
f.Valg av møtesekretær
g.Valg av protokollunderskrivere
2.Godkjenning av årsmelding
3.Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader
4.Saker fremmet av Styret
5.Saker fremmet av medlemmer (må være styret i hende minimum tre dager før årsmøtet)
6.Plan og budsjett, herunder kontingent og langtidsbudsjett
7.Valg av styre

Det vil bli enkel servering.

Velkommen!

 Del denne siden på Facebook:

 Send meg artikler pr epost:

Registrer epostadresse